E

E31

E31, Europese weg 31, Europese route van Rotterdam in Nederland naar Hockenheim in Duitsland

De route is vastgesteld door de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) en loopt in de woonplaats Nijmegen via de A73.

Eddie van Halenstraat

Edward Lodewijk (Eddie) van Halen (Amsterdam 26 januari 1955 – Santa Monica, Californië 6 oktober 2020), gitarist en mede­oprichter van hardrockband Van Halen; zie Nijmeegse biografieën 2021, pp. 57-59

Eddie heeft in zijn jeugd op het adres Rozemarijnstraat 59 Nijmegen gewoond. Op 7-jarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders en broer Alex naar Pasadena (Californië).* Op 28 mei 1995 trad Van Halen op in het Goffertpark als 'special guest' bij het concert van Bon Jovi.

Uit de 'Reservelijst straatnamen 2009' (pdf-bestand gewijzigd: 05-08-2009 10:22:15)* blijkt dat VanHalen (zonder spatie) al sinds 2007 op de reservelijst staat.

initiatiefvoorstel
Op 7 oktober 2021 hebben de raadsleden Pieter van Megen (D66) en Marieke Smit (GroenLinks) een initiatiefvoorstel ingediend met de titel 'Geef Eddie de eer die hij verdient'.* Het voorstel is op 9 maart 2022 afgedaan als hamerstuk. De straatnaam moet nog worden vastgesteld op het moment dat Eddie van Halen tien jaar overleden is of eerder als hiervoor een logisch plek ontstaat (beslispunt 2).

Edelstenenbuurt

wijk 16 Hatert

"omgeving Hatert (noord)" (Hendriks 1987)

Edelstenenbuurt, Philipsbuurt (vanaf 1960), buurt in de wijk Hatert ten noorden van de Hatertseweg met de volgende openbare ruimten:
a. Agaatstraat, Ametiststraat, Azurietstraat, Barnsteenstraat, Bergkristalstraat, Bloedkoraalpad, Diamantstraat, Granaatstraat, Jadestraat, Lazuursteenstraat, Olivijnstraat, Onyxstraat, Opaalstraat, Robijnstraat, Saffierstraat, Smaragdstraat, Topaasstraat, Turkooispad, Turkooisstraat;
b. op de grens van de wijk Goffert (Steegherpark): Aventurijnpad, Heliodoorstraat, Jaspisstraat, Toermalijnstraat;
c. verdwenen namen: Aquamarijnstraat, Bloedkoraalstraat, Sardonyxstraat

Een aantal eengezinswoningen in deze buurt werd begin jaren zestig gebouwd door Philips' Woningbouw­bureau uit Eindhoven. Het hoger en middenkader van Philips woonde in Plan Groenewoud (Zilversmeden­buurt) en de Vruchtenbuurt.

Edisonstraat

openbare ruimte ID 0268300000001030

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 27 november 1958: Edisonstraat
Raadsbesluit d.d. 8 april 1959: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Edisonstraat
ptt post 1978: edisonstr

Thomas Alva Edison (Milan, Ohio 11 februari 1847 – West Orange, New Jersey 18 oktober 1931), Amerikaanse uitvinder en zakenman

"Thomas A. Edison (1847-1931), Amerikaans uitvinder. In 1887 richtte hij een grootlaboratorium open begon aan een serie uitvindingen (ca. 1400 patenten). In dienst van de Western Union Tel. Cy., die tegen gunstige voorwaarden zijn uitvindingen van tevoren kocht, zijn door hem o.a. uitgevonden: de batterijtelefoon, de fonograaf, de microfoon, de microtasimeter, de aërofoon, de megafoon, de phonoplex, en de treintelegraaf. Tot zijn meest bekende uitvindingen behoort die van het elektrisch gloeilicht; hij heeft de eerste praktische gloeilampen vervaardigd. Onder zijn latere uitvindingen kunnen worden genoemd de cinematograaf, de mimeograaf en de Edison-accumulator." (Hendriks 1987)

Edith Piafstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001642

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Edith Piafstraat
Raadsbesluit d.d. 19 september 2012: Thermionpark (gedeelte)

Edith Piaf (Édith Giovanna Gassion) (Parijs 19 december 1915 – Grasse 10 oktober 1963), Franse chansonnière

Piaf trad op 14 december 1962 op in de Stadsschouwburg in Nijmegen.

Als gevolg van het raadsbesluit d.d. 19 september 2012 zijn de adressen Edith Piafstraat 202 en 204 Lent gewijzigd in Thermionpark 4 en 3 Lent.

Edith Steinstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001729

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 15 mei 2013: Edith Steinstraat

Edith Stein (Teresia Benedicta van het Kruis) (Breslau 12 oktober 1891 – Auschwitz-Birkenau 8 augustus 1942), Joods-Duitse filosofe, karmelietes, op 11 oktober 1998 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard; zie www.heiligen.net

"Door twee toekomstige bewoners van deze nieuwbouwwoningen zijn namen van Duitse filosofen voorgedragen voor hun eigen straat. Het gaat daarbij om de namen Baumgarten en Edith Stein. Met hun uitdrukkelijke wensen is in dit naamvoorstel rekening gehouden." (raadsvoorstel 75/2013, vervolgvel 2)

Eduard Noyonslaan

openbare ruimte ID 0268300000001031

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 20 januari 1976: Eduard Noyonslaan
ptt post 1991: noyonsln, e

Eduardus Christianus Hendrikus Johannes Noyons (Utrecht 26 juli 1900* – Nijmegen 18 maart 1960), hoogleraar

"Gelegen op het universiteitsterrein, ter herinnering aan professor dr. Eduard C.H.J. Noyons. Gewoon hoogleraar aan de faculteit der geneeskunde KU. Hij doceerde van 1950 tot 1959 fysiologische chemie." (Hendriks 1987)

Prof. Noyons is begraven op de Begraafplaats Jonkerbos. Op het straatnaambord stond Eduard Noijonslaan (met ij). Op 5 mei 2010 werd geen straatnaambord meer aangetroffen. In of omstreeks 2018 is in de midden­berm van de Kapittelweg een nieuw straatnaambord (met y) aangebracht.

Eekhoornstraat

openbare ruimte ID 0268300000001032

wijk 13 St. Anna

Besluit B&W d.d. 26 juli 1938: Eekhoornstraat
Besluit B&W d.d. 16 augustus 1938: Dasstraat

Besluit B&W d.d. 26 juli 1938: Gemsstraat
Besluit B&W d.d. 16 augustus 1938: Eekhoornstraat
ptt post 1978: eekhoornstr

eekhoorn, knaagdier van het geslacht Sciurus, met lange dikke staart

Eemsstraat

Eemstraat

openbare ruimte ID 0268300000001033

wijk 20 Biezen

Besluit B&W d.d. 3 december 1948: Eemstraat
ptt post 1978: eemstr

"De rivier de Eem in de provincie Utrecht, loopt door de Gelderse Vallei naar het IJsselmeer. Bevaarbaar voor schepen tot 300 ton." (Hendriks 1987)

Eenheid

Eenigheid

Eerste Azaleastraat

Eerste Knootlaan

Eerste Oude Heselaan

openbare ruimte ID 0268300000001034

wijk 20 Biezen

Adresboek 1892: Hees oude heessche laan
Nijmegen 1900: Weg naar Hees
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Oude Heesschelaan
Raadsbesluit d.d. 15 juni 1966: Eerste Oude Heselaan
ptt post 1978: oude heseln, 1e
Raadsbesluit d.d. 27 augustus 1986: Heselaan (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024: Eerste Oude Heselaan (wijziging geometrie)

"Deze laan was vroeger de gebruikelijke weg van de stad naar Hees, en werd daarom Heesschelaan genoemd. Bij de aanleg van de spoorlijn werd deze laan doorsneden en moest ten dele worden omgelegd. Toen de Voorstadslaan de verbinding met Hees was geworden, werd het de Oude Heesschelaan. De laan is ook onder de naam Nijmeegschelaan bekend geweest. Thans is de laan verdeeld in Eerste en Tweede Oude Heselaan." (Hendriks 1987)

Eerste van Hezewijkstraat

Adresboek 1896: florastraat, v heeswijkstraat
Adresboek 1898: v heeswijkstraat, v hezewijkstraat
Raadsbesluit d.d. 14 juni 1913: Palmstraat

"De straat was tot 1913 eigendom van Gerardus Wilhelmus van Hezewijk, geboren te Heumen, 27 October 1830. (...)" (Teunissen 1933)

In 1894 kreeg G.W. van Hezewijk voor het eerst vergunning voor de bouw van arbeiderswoningen op een terrein tussen de Graafseweg en de Floraweg (bron: Giesbertz 2010).

"Aangezien aan de straat, verbindende den Floraweg met den Graafschen weg, nog geen officieele naam is gegeven, zoo wordt deze genoemd òf Van Heeswijkstraat òf Florastraat." (Adresboek 1896, p. 256)

Vanaf 1898 werd deze naam vervangen door 'v hezewijkstraat' (Van Hezewijkstraat). In het Bevolkingsregister 1890-1900 werd de straatnaam aanvankelijk met een dubbele e geschreven. Tot 1913 werden verschillende aanduidingen naast en door elkaar gebruikt, al dan niet voorafgegaan door 'zg' (zogenaamde), '1e' (eerste) en 'v' (van).

huisnummering
Bij de vaststelling van de straatnaam in 1913 is ook de huisnummering gewijzigd. De zogenaamde Eerste van Hezewijkstraat was genummerd vanaf de Floraweg (oneven nummers links). De nummering van de Palmstraat begint aan de kant van de Graafseweg.

Eerste Volksbelang

Raadsbesluit d.d. 9 september 1899: Volksbelang I
Nijmegen 1900: Volksbelang I
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Volksbelang I-II-III
Besluit B&W d.d. 15 oktober 1935: handhaving
Besluit B&W d.d. 27 maart 1936: Eerste Volksbelang
Besluit B&W d.d. 15 december 1936: handhaving
Besluit Burgemeester d.d. 21 juli 1943: Oranjestraat
Besluit B&W d.d. 19 september 1944: Eerste Volksbelang
Raadsbesluit d.d. 10 juni 1953: Singendonckstraat

Eerste Walstraat

openbare ruimte ID 0268300000001035

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 3 januari 1880: Walstraat
Raadsbesluit d.d. 23 april 1881: Eerste Walstraat
Adresboek 1892: 1e walstr
Nijmegen 1900: Walstraat (1e), Eerste Walstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Eerste Walstraat
ptt post 1978: walstr, 1e

"Bij R. 3 Januari 1880 was deze straat Walstraat genoemd. Zij volgt den loop der in 1467 aangelegde en in 1874 gesloopte stadswallen. Zie Derde Walstraat, Parkweg en Tweede Walstraat.
P. 1839: Achter den Wal." (Teunissen 1933)

Eeuwigheidslaan

sinds 30 oktober 2005 naam van pad op begraafplaats Rustoord

Egelstraat

openbare ruimte ID 0268300000001036

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 12 februari 1964: Klipspringerstraat
Besluit B&W d.d. 18 maart 1964: Egelstraat
ptt post 1978: egelstr

egel (Erinaceus europaeus), zoogdier met stekels op de rug uit de orde der insekteneters (Eulipotyphla)

Uit niets blijkt dat B&W op 18 maart 1964 bevoegd waren de naam Klipspringerstraat te wijzigen in Egelstraat.

Eggestraat

Raadsbesluit d.d. 25 juli 1934: Eggestraat
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: intrekking

egge, eg, landbouwwerktuig om geploegde grond fijn te maken

Dit is een van de aangelegde straten van de Landbouwbuurt (1934-1950) in de latere wijk Goffert. De plannen voor woningbouw zijn niet gerealiseerd. Op de plaats van de Eggestraat is bij de bouw van de Kolpingbuurt een deel van de Ariënsstraat aangelegd.

Egmondstraat

Eiermarkt¹

openbare ruimte ID 0268300000001037

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 21 oktober 1953: Eiermarkt
ptt post 1978: eiermarkt
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Eiermarkt

"Markt en parkeerterrein aan de Lange Burchtstraat." (Teunissen 1933)

De kazerne (Koninklijke Marechausse), Lange Buchtstraat 13, werd in 1912 gesloopt. Het vrijgekomen terrein werd gebruikt als marktterrein. De naam Eiermarkt werd al voor 1920 gebruikt, maar is pas op 21 oktober 1953 voor het eerst vastgesteld.

"Tot 1940 waren hier gedeeltelijk overdekte markthallen. Hier was 's maandags een levendige handel in eieren, aangevoerd door talrijke boeren uit de omgeving, en opgekocht door handelaren, winkeliers en particulieren. Ook werden hier pluim- en kleinvee, alsmede huisdieren verhandeld. In 1983/84 werd de Eiermarkt bebouwd." (Hendriks 1987)

De tijdelijke panden na de Tweede Wereldoorlog hadden de oneven huisnummers 1 t/m 11 rood. In het kader van de herbouw van het oostelijke gedeelte van de Benedenstad is de naam op 4 april 1984 opnieuw vastgesteld.

Eiermarkt²

pand ID 0268100000083573

wijk 00 Benedenstad

Raadsbesluit d.d. 20 november 2013: Eiermarkt

[P6] Eiermarkt, parkeergarage (bouwjaar 1984), Eiermarkt 20 Nijmegen; nevenadres: Snijderstraat 2 Nijmegen

Eijkelboomweg

openbare ruimte ID 0268300000001038

wijk 31 Tolhuis

Raadsbesluit d.d. 26 september 1974: Eijkelboomweg

"De twee op het industrieterrein voor kleine bedrijven tussen de [van] Rosenburgweg en de spoorlijn Nijmegen-Den Bosch aangelegde wegen, kregen bij R. van 26 september 1974 de namen van Eijkelboomweg en Holtakkerweg. Beide namen zijn ontleend aan oude veldnamen in die omgeving." (Hendriks 1987)

Eikelaan

Eikenhorst

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 26 juni 1881 werd de verpachting aangekondigd van onder meer 'De BOUWHOF »de Eikenhorst” onder Hatert, Wijchen en Overasselt, groot 22.60.41 H.A.' In de akte van notaris Böhtlingk d.d. 6 juli 1881 staat de volgende omschrijving:

"Ten Tweede. De Bouwhof genaamd „de Eikenhorst”, gelegen onder Hatert, Wijchen en Over-Asselt, bestaande uit huis, achterhuis, schuur en erf, bakhuis, put, moeshof, boomgaard, bouw- en weiland, *Kadastraal tezamen groot twee en twintig hectaren, zestig aren, een en veertig centiaren; ()"

Twaalf percelen (totaal 17,876 ha) lagen in kadastrale gemeente Hatert, Sectie E: Teersbroek en een perceel (1,242 ha) in Sectie D: Hatert. Vier andere percelen lagen in de kadastrale gemeente Wijchen, Sectie D: Bosch Kant en Sectie E: Luenen. Ook de helft van 'de Kiefkamp' in de kadastrale gemeente Over-Asselt, Sectie D: het Broek, maakte deel uit van deze bouwhof.

de Eykenhorst
Volgens Van Schevichaven & Kleijntjens (1910) (Deel I, p. XXXVI) had de Eikenhorst tot 1414 de naam 'de Meyhorst'. Op het minuutplan uit 1820 van de kadastrale gemeente Hatert, Sectie E: Teersbroek staat de naam 'De Gasthuis Bouwing' (perceel nr. 14).

Eikenlaan (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000509

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Besluit B&W Elst d.d. 23 maart 1993: Eikelaan
Raadsbesluit d.d. 23 september 1998: Eikenlaan
Besluit B&W d.d. 16 maart 2010: formalisering

eik (Quercus), geslacht van loofbomen

De commissie Openbare Werken van de gemeente Elst adviseerde B&W in 1993 om deze straat de naam Eikelaan te geven in plaats van Eikenstraat.

Eikenstraat

Eikstraat

openbare ruimte ID 0268300000001039

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 20 december 1922: Eikstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Eikstraat
ptt post 1978: eikstr
Raadsbesluit d.d. 28 januari 1998: Eikstraat

eik (Quercus), geslacht van loofbomen

Eilbrachtstraat

openbare ruimte ID 0268300000001040

wijk 01 Stadscentrum

intern beraad 1884: Eilbracht-straat
Raadsbesluit d.d. 22 maart 1884: Stijn Buijsstraat
Raadsbesluit d.d. 11 september 1886: Eilbrachtstraat
Adresboek 1892: eilbrachtstr
Nijmegen 1900: Eilbrandstraat, Eilbrachtstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Eilbrachtstraat
ptt post 1978: eilbrachtstr

De verbinding tussen de Tweede Walstraat en van Welderenstraat is op 11 september 1886 alsnog genoemd naar:

Casparus Eilbracht (Bemmel [?] 1647 – Bemmel maart 1719), predikant te Bemmel vanaf 1683; zie www.biografischportaal.nl

"Caspar Eilbracht (...) (Volgens het R.V. een Nijmegenaar) zou, naar wordt beweerd, het eerste kanonschot hebben gelost bij den overval der Franschen op 11 Juni 1702. (Zie Franschestraat en blz. 131 van 'Noviomagum'. Herinneringen aan Nijmegen's geschiedenis, verzameld door H.B. van Lummel. Nijmegen. P.J. Milborn ± 1883).
Bij R. 22 Maart 1884 was de straat genoemd Stijn Buysstraat." (Teunissen 1933)

"V-4 Casparus Eilbracht
Deze Casparus (1647-1719) is een zoon van Philippus (IV-4). Hij is in 1683 in Bemmel de opvolger van zijn vader en zodoende de vierde predikant Eilbracht in Bemmel. Hij blijft er tot zijn overlijden in 1719. Hij is in 1702 gastpredikant in Nijmegen wanneer de Fransen de stad invallen. Hij leidt - in afwachting van de komst van het Staatsleger - het verzet onder de burgers en wordt de ‘redder van Nijmegen’ genoemd. In het regionaal archief van Nijmegen herinnert een paneel aan deze gebeurtenis. (...)" (www.neomagus.nl)

In de raadsvergadering van 4 december 1886 deelt de voorzitter mee dat is ingekomen:

"een brief van den heer Eilbracht, gepensioneerd majoor te Utrecht, daarbij den Raad dankzeggende voor de aan zijn geslacht bewezen eer, door den naam Eilbracht, van wien de schrijver in rechte lijn afstamt, aan eene straat in het nieuwe gedeelte van de stad te verbinden." (Verslag van de Handelingen van de Raad der Gemeente Nijmegen 1886, p. 220)

De briefschrijver was de gepensioneerde majoor der infanterie Hendrik Eilbracht (Londen 1 augustus 1815 – Utrecht 28 december 1893).*

[bord]

19e-eeuwse borden
Op de twee oorspronkelijke straatnaamborden die bij de bouw van de hoekpanden in of omstreeks 1885 zijn ingemetseld, staat nog de naam STIJN BUIJSSTRAAT. Deze borden van geëmailleerd lava werden na het raadsbesluit d.d. 11 september 1886 aan het oog onttrokken. Sinds begin augustus 2019 is het bord aan de kant van de van Welderenstraat na bijna 133 jaar weer zichtbaar. Ter plaatse is de volgende toelichting aangebracht:

"Origineel straatnaambord van geëmailleerd lavasteen. Van 1884 tot 1886 heette deze straat Stijn Buijsstraat, naar de oprichtster van het Burger Weeshuis. Daarna werd haar naam gegeven aan een grotere straat in de wijk Bottendaal. De nieuwe naamgever is Eilbracht, die in 1702 het eerste schot loste op de Franse vijand."

Eiland van Laauwik (Lent)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Eiland van Laauwik, noordoostelijk deel van de buurt Laauwik, tussen Frankrijkstraat en Groot-Brittanniëstraat

Einholtshoff

Einsteinstraat

openbare ruimte ID 0268300000001041

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 25 april 1956: Einsteinstraat
Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Einsteinstraat
Raadsbesluit d.d. 14 mei 1958: Einsteinstraat
ptt post 1978: einsteinstr

Albert Einstein (Ulm 14 maart 1879 – Princeton, New Jersey 18 april 1955), theoretisch natuurkundige

"Naar Albert Einstein (1879-1955), geniaal natuurkundige van Duitse afkomst. Ontwerper van de relativiteitstheorie. Met Max Planck behoort hij tot degenen die de natuurkunde nieuwe wegen geopend hebben, die o.a. leidden naar de ontdekking van de atoomenergie. In 1921 werd hem de Nobelprijs voor natuurkunde toegekend." (Hendriks 1987)

Het scheikundige element einsteinium (Es) is genoemd naar Albert Einstein.

Einthovenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001042

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 8 april 1959: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959: Einthovenstraat
ptt post 1978: einthovenstr

Willem Einthoven (Semarang 21 mei 1860 – Leiden 28 september 1927), arts; zie www.biografischportaal.nl

"Naar Willem Einthoven (1860-1927), Nederlands fysioloog, hoogleraar te Leiden van 1885-1927. Hij is wereldberoemd geworden door de constructie van zijn snaargalvanometer waarmee de uiterst kleine elektrische stromen, die het hart bij zijn werking opwekt gemeten kunnen worden (Electrocardiogram). Naar aanleiding van deze onderzoekingen kreeg hij in 1924 de Nobelprijs." (Hendriks 1987)

Eisenhowertunnel (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001703 (weg)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 5 september 2012: Eisenhowertunnel

(weg in) fiets- en voetgangerstunnel onder de Prins Mauritssingel en de spoorlijn Arnhem - Nijmegen, verbinding tussen Dijkstraat en Vrouwe Udasingel

Dwight David Eisenhower (Denison, Texas 14 oktober 1890 – Washington, DC 28 maart 1969), Amerikaanse generaal en politicus. Hij was opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 34e president van de Verenigde Staten (1953-1961).

"Voor de naam Eisenhowertunnel is gekozen, omdat deze tunnel de dijk doorsnijdt die in de jaren vijftig bekend stond als de Eisenhowerdijk. Dit was een bijnaam voor de spoordijk die onderdeel was van de IJssellinie, een verdedigingsstelsel tussen Nijmegen en Kampen. Hiermee kon in de 'koude oorlog' een groot gebied onder water worden gezet om een eventuele opmars van de Russen te stoppen." (raadsvoorstel 80/2012)

Van 1951 tot 1963 werd in het diepste geheim gewerkt aan de versterking van de IJssellinie. Onderdeel van de linie was de zogenaamde Defensiedijk tussen Arnhem en Nijmegen. Uit niets blijkt dat deze dijk bekend stond als Eisenhowerdijk. De tunnel is officieel geopend op 15 december 2010 door de onthulling van de 'illegaal' aangebrachte naam door de wethouders Henk Beerten en Jan van der Meer.

weg
Volgens het raadsbesluit d.d. 5 september 2012 is Eisenhowertunnel de naam van de op bijgaande tekening met nummer 436802, versie 1, grijs gearceerde weg gelegen in de woonplaats Lent. De openbare ruimte buiten de tunnel is niet bij de naamgeving betrokken. Op de straatnaamborden die in oktober 2013 zijn aangebracht, ontbreekt het onderschrift.

Elandstraat

Elckerlijc

pand ID 0268100000048933

wijk 01 Stadscentrum

raadsvoorstel d.d. 10 september 2003 (184/2003): Elckerlijc, Stadswinkel
Raadsbesluit d.d. 17 september 2003: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 10 oktober 2003 (184/2003) (gewijzigd): Elckerlijc
Raadsbesluit d.d. 15 oktober 2003: Elckerlijc
Raadsbesluit d.d. 17 maart 2004: Elckerlijc

Elckerlijc, gemeentelijke kantorencomplex aan Mariënburg hoek Tweede Walstraat

"Naar aanleiding van deze naamgeving is een prijsvraag uitgeschreven. De naam 'Elckerlijc' werd als beste bevonden. De commissie Straatnaamgeving kan zich hierin vinden en kiest unaniem voor de naam 'Elckerlijc'. De naamgeving 'Elckerlijc' is een middeleeuws toneelstuk en betekent 'ieder' of 'voor elk'." (raadsvoorstel 184/2003)

In de vergadering van 10 oktober 2003 besloot de commissie straatnaamgeving de voorgestelde naam Stadswinkel voor de publiekshal, Mariënburg 75 Nijmegen, in te trekken.

"De commissie heeft er verder geen moeite mee wanneer er een bord met als opschrift 'Stadswinkel' op de gevel wordt aangebracht." (verslag commissie straatnaamgeving d.d. 10 oktober 2003, vervolgvel 1)

De Stadswinkel is sinds 2 mei 2016 gevestigd op het adres Mariënburg 30 Nijmegen

Eleonorastraat¹

intern beraad 1884: Eleonorastraat
raadsvoorstel 7 september 1886: Slichtenhorststraat
Raadsbesluit d.d. 11 september 1886: Stijn Buijsstraat

Voor de straat 'Tusschen Graafschestraat en St. Annalaan' (1884) was de naam Eleonorastraat bedacht. De straat kreeg in 1886 de naam Stijn Buijsstraat. De naam Eleonorastraat werd in 1896 voor een andere straat vastgesteld.

Eleonorastraat²

Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Eleonorastraat
Nijmegen 1900: Eleonorastraat
Raadsbesluit d.d. 3 mei 1922 (?): Museum Kamstraat

"Van 22 Februari 1896 tot 3 Mei 1922 droeg de Museum Kamstraat den naam Eleonorastraat." (Teunissen 1933)

intern beraad 1895: Eleonorastraat
raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Eleonorastraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Graadt van Roggenstraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Graadt van Roggenstraat

raadsvoorstel d.d. 29 november 1895: Thijssenstraat
Raadsbesluit d.d. 14 december 1895: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896: Eleonorastraat
Raadsbesluit d.d. 8 februari 1896: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896: Pater Brugmanstraat

De Eleonorastraat uit het raadsvoorstel d.d. 29 november 1895 kreeg op 22 februari 1896 de naam Graadt van Roggenstraat. De Eleonorastraat uit het raadsvoorstel d.d. 20 januari 1896 kreeg op 22 februari 1896 de naam Pater Brugmanstraat. Voor een iets hoger gelegen straat werd de naam Eleonorastraat vastgesteld.

Eleonoraweg

openbare ruimte ID 0268300000001043

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 8 mei 1929: Eleonoraweg
ptt post 1978: eleonorawg
Raadsbesluit d.d. 19 december 2018: wijziging geometrie (per 1 januari 2019)

Eleonora van Engeland (Eleanor of Woodstock) (Woodstock 8 juni 1318 – Deventer 22 april 1355), dochter van koning Eduard II van Engeland, tweede vrouw van hertog Reinoud II van Gelre; zie www.biografischportaal.nl

"Eleonora, (...) hoofdpersoon bij een treffende gebeurtenis op den Burcht omstreeks 1340. De hertog had haar verstooten omdat zij, naar hij beweerde, een ernstige huidziekte had, om de onwaarheid van deze bewering te bewijzen, verscheen zij op het Hof, waar de Geldersche Grooten verzameld waren. Haar zoontjes Reinoud en Eduard vergezelden haar. Zij beklaagde zich over de schande, die haar gemaal haar aandeed, ontblootte haar bovenlijf en overtuigde de vergadering, dat zij gezond was. Men kon haar echter niet helpen en zoo moest zij haar lot tot aan den dood dragen.
(Zie van Lennep en Hofdijk. Merkwaardige kasteelen in Nederland, II, blz 258 en 'Noviomagum'. Herinneringen aan Nijmegen's geschiedenis verzameld door H.B. van Lummel Nijmegen. P.J. Milborn. ± 1883)." (Teunissen 1933)

Elleboog

Wijk D (1812)

Kiers 1751¹: Cromme Elboog
Nijmegen 1812: Kromme Elleboog
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De kromme Elleboog
Wegenlegger 1859: Krommen Elleboog
Adresboek 1892: kromme elleboog
Nijmegen 1900: Kromme Elleboog
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: Elleboog
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Elleboog
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1979: intrekking

"Koegas (1472 en 1579),
Kromme Elleboog (1597),
Commiestraat of Komenijstraat (1772).
Laatstelijk (tot 1923) Kromme Elleboog.
Het vroeger N.O. einde van de Kromme Elleboog is gevoegd bij de Oude Havenstraat." (Teunissen 1933)

"Krommen Elleboog : Van de Boddelstraat tot aan de Haven" (Legger B 1859, nr. 139)

"Vroeger liep de Kromme Elleboog van de Bottelstraat met een haakse bocht naar de Oude Haven. Sinds de aanleg van de Oude Havenstraat, in de jaren twintig, werd de Kromme Elleboog gehalveerd. Het overgebleven stuk (van de Bottelstraat tot de Oude Havenstraat) noemde men in 1593, 400 jaar geleden dus, de Jonckerenstraet. Dit geeft aan dat er welgestelde mensen woonden. (...)" (Niessen 1996, p. 4)

"De oorspronkelijke straat verdwijnt met de renovatie van de benedenstad.
In 1982 wordt de naam Kromme Elleboog op een andere plaats gebruikt." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

De Elleboog lag aan de oostkant van de Bottelstraat. De Hoofdingenieur-Directeur Publieke Werken en Volkshuisvesting schreef op 1 maart 1978:

"De Elleboog, die liep tussen de Bottelstraat en de Oude Havenstraat is verdwenen in 1955. Bij een akte van 5 oktober van dat jaar is de straat, samen met de ten noorden daarvan gelegen woningen, overgedragen aan de firma Beusker, die er een Apparatenfabriek in heeft gehad. " (Dienstarchief G.A.N., nr. 202:219)

"24530  Beusker's Apparatenfabr. N.V.  O. Haven 30." (telefoongids 1950)

Elsenpas (Beuningen Gld)

openbare ruimte ID 0209300000000315 (weg)

woonplaats Beuningen Gld (gemeente Beuningen)

Raadsbesluit Beuningen d.d. 11 januari 1994: Elsenpas

verlengde van de Broekstraat

Elshofweg

openbare ruimte ID 0268300000000170

wijken 15 Grootstal, 16 Hatert

Raadsbesluit Heumen d.d. 22 december 1958: GROOTSTALSEWEG (per 1 maart 1957)
Raadsbesluit d.d. 6 september 1995: Elshofweg

De Elshofweg is een zijstraat van de Grootstalselaan. Een deel van de weg lag voor 1 juni 1963 in de gemeente Heumen. Op de gemeentegrens verandert de naam in Grootstalseweg. Bij het raadsbesluit d.d. 6 september 1995 is geen rekening gehouden met bestaande naamgeving.

De Elshof, gebied in de gemeente Heumen dat gekenmerkt wordt door grote natuur- en landschapswaarden en ook een belangrijke recreatieve functie heeft. Het adres van landhuis De Elshof is Hatertseweg 24 Malden.

Elstarstraat

openbare ruimte ID 0268300000000336

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Elstarstraat

Elstar, appel, groen/gele schil, helderrode blos

"Elstar is een kruising van Golden Delicious met Ingrid Marie en voor het eerst gekweekt op de proeftuin de 'Sandakkers' te Elst. Het ras is in 1975 in Wageningen geïntroduceerd en in de tachtiger jaren werd tot aanplant van Elstar overgegaan." (www.fruitmasters.nl)

De adressen Elstarstraat 1 t/m 61 Oosterhout gemeente Nijmegen zijn met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Fruitlaan 2 t/m 62 Nijmegen.

Elstplaats

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Elstplaats
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Bijenkorf
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Bijenkorf

Elten

Elzenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001044

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 14 november 1928: Elzenstraat
ptt post 1978: elzenstr

els, berkachtige boom van het geslacht Alnus

Emancipatiebuurt

wijk 12 Goffert

Emancipatiebuurt (vanaf 1988), buurt in de wijk Goffert met de volgende openbare ruimten:
a. voorvechters vrouwenemancipatie (1988): Anna Blamanlaan, Annie Romeinlaan, Annie Romein-Verschoorlaan, Antoinette van Pinxterenlaan, Clara Wichmannlaan, Harriët Freezerlaan, Joke Smitlaan, Marga Klompélaan, Wilhelmina Druckerlaan;
b. voorvechters homo-emancipatie (1991): Benno Stokvislaan, Jaap van Leeuwenlaan, Niek Engelschmanlaan;
c. niet-bestaande naam: Emancipatielaan

De Emancipatiebuurt die tussen 1988 en 1993 is aangelegd op het terrein van het voormalige Pensionaat Jonkerbosch, werd door de projectontwikkelaar Park Jonkerbosch genoemd. Het was de bedoeling dat de straten 'jonker-namen' zouden krijgen.

raadsvoorstel 277/1988
In een brief d.d. 16 juni 1988 stellen R.C. Essers, mw. E. Miltenburg en C.L. van der Pluijm voor de nieuwe straten te vernoemen naar mannen en vrouwen die de afgelopen eeuw een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de strijd voor acceptatie/gelijkberechtiging van homo's en vrouwen. De meerderheid van Commissie voor de Straatnaamgeving kiest op 22 juni 1988 voor het thema vrouwenemanciptatie. In het voorstel dat B&W op 16 augustus 1988 aan de gemeenteraad zenden staat:

"Wij stellen ons verder voor bij een geschikt toekomstig project namen te gebruiken van personen, die bij voorbeeld voor de homo-emancipatie van grote betekenis zijn geweest. Ook deze groep krijgt zodoende een eigen plaats in de straatnaamgeving." (raadsvoorstel 277/1988)

Dit is voor de fractie van de VVD reden om op 7 september 1988 tegen het voorstel te stemmen.

raadsvoorstel 2/1991
De Commissie voor de Straatnaamgeving heeft zich op 6 april 1989 met de resterende straten in de Emancipatiebuurt beziggehouden en haar voorkeur uitgesproken voor de namen Niek Engelschmanlaan, Benno Stokvislaan en Jaap van Leeuwenlaan. In het voorstel dat B&W op 8 januari 1990 aan de gemeenteraad zenden staat:

"Aangezien onderhavige straten gelegen zijn in de emancipatiewijk [lees: Emancipatiebuurt /RE], zijn wij van mening dat deze locatie bij uitstek geschikt is om hiervoor namen te gebruiken van personen die zich hebben ingezet voor de homo-/lesbische emancipatie." (raadsvoorstel 2/1991)

De gemeenteraad besluit op 30 januari 1991 conform het collegevoorstel (zonder beraadslaging).

Emancipatielaan

raadsvoorstel d.d. 16 augustus 1988 (277/1988): Emancipatielaan
Raadsbesluit d.d. 7 september 1988: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 27 september 1988 (322/1988): Antoinette van Pinxterenlaan
Raadsbesluit d.d. 5 oktober 1988: Antoinette van Pinxterenlaan

"De naam 'Emancipatielaan' wordt in het totaalpatroon (zie de namen in de overige ontwerpbesluiten) minder gelukkig, want té algemeen geacht." (toelichting bij amendement van Marjan Lucas, Radikaal Links, 7 september 1988)

besluit over raadsvoorstel 277/1988 op 7 september 1988 na amendering uitgesteld en daarna vervangen door raadsvoorstel 322/1988

Emaushof

openbare ruimte ID 0268300000001045

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 11 november 1953: Emaushof
Raadsbesluit d.d. 4 december 1980: Emaushof
Besluit B&W d.d. 11 augustus 1981: inwerkingtreding (per 4 januari 1982)
Raadsbesluit d.d. 15 december 1999: Emaushof

"Emaus was de naam van een gebouw, naast het raadhuis en ongeveer tegenover de ingang van de huidige expeditiehof gelegen, en dienende, behalve voor het houden van vergaderingen en feestbijeenkomsten, als gijzelkamer en minder strenge gevangenis." (raadsvoorstel d.d. 28 oktober 1953)

"Kort voor 1563 verwierf de stad het ten W. van het Raadhuis in de Korte Burchtstraat gelegen huis in Emaus en richtte het in deze jaren door enige verbouwingen in tot gebruik door het toen de raad beheersende Sinter Claasgilde, die daar ook haar archief bewaarde. Bijwijlen gaf de stad ontvangsten in het ruime gebouw. Na de Reductie werd het Sinter Claasgilde ontbonden, het gebouw in 1607 aan de gedeputeerden van het kwartier tot bewaring harer papieren overgedragen. De oude naam wordt in 1625 voor de laatste maal vermeld, het gebouw sindsdien gedeputeerdenkamer genoemd." (Gorissen 1956, p. 95)

"Om de herinnering levendig te houden is bij R. 5-11-1969 het plaatsje Nieuwstraat hoek Raadhuisstraat Emaushof genoemd." (Hendriks 1987)

In verband met de aanleg van de Marikenstraat is de naam Emaushof in 1999 opnieuw vastgesteld.

Emmadal

wijk 21 Wolfskuil

Emmadal, gedeelte van de wijk Wolfskuil tussen Nieuwe Nonnendaalseweg en Tweede Oude Heselaan, omgeving Koninginnelaan

Deze naam is in 2008 bedacht door de nieuwe 'wijkraad'. De initiatiefnemers daarvan verkeerden in de veronderstelling dat de Koninginnelaan is genoemd naar Koningin Emma.

Emmahoeve

Emmalaan

openbare ruimte ID 0268300000001046

wijk 22 Hees

Raadsbesluit d.d. 5 maart 1904: Emmalaan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Emmalaan
ptt post 1978: emmaln

Adelheid Emma Wilhelmine Therese van Waldeck Pyrmont (koningin Emma) (Arolsen, Duitsland 2 augustus 1858 – 's-Gravenhage 30 maart 1934), prinses van Waldeck en Pyrmont, koningin-gemalin der Nederlanden en koningin-regentes der Nederlanden; zie www.biografischportaal.nl

"Adelheid Emma Wilhelmina Theresia Prinses van Waldeck en Pyrmont, geboren 2 Augustus 1858, Regentes 1890-1898, overleden te 's-Gravenhage, 20 Maart 1934." (Teunissen 1933)

"Tweede dochter van George Victor van Waldeck-Pyrmont en Helena van Nassau. Huwde 7 jan. 1879 met koning Willem III der Nederlanden. 31 augustus 1880 moeder van prinses Wilhelmina. Nam na de dood van koning Willem III het regentschap in strikt constitutionele zin waar tot de troonsbestijging van haar dochter (1898). Zeer geliefd door minzaam optreden." (Hendriks 1987)

Villapark Hees
De straatnaamgeving in 1904 houdt verband met de plannen voor de aanleg van een villapark. In de periode 1903-1904 worden slechts drie villa's gebouwd. Villa Nº 2 (bouwjaar 1903), Emmalaan 10, van architect Oscar Leeuw is gebouwd in het hart van het beoogde villapark op hoek van de Prinsenlaan. Pas in 1924 wordt er voor het eerst weer gebouwd in de Emmalaan.

Energieweg

openbare ruimte ID 0268300000001047

wijken 25 Haven- en industrieterrein, 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 4 april 1956: Energieweg
Raadsbesluit d.d. 5 juli 1961: Energieweg
Raadsbesluit d.d. 15 april 1964: Energieweg
Besluit B&W d.d. 3 augustus 1965: inwerkingtreding
ptt post 1978: energiewg
Raadsbesluit d.d. 13 november 1980: Energieweg
Besluit B&W d.d. 11 augustus 1981: inwerkingtreding (per 4 januari 1982
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2012: Gaziantepplein (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 12 oktober 2016: wijziging geometrie

"Weg op het Industrieterrein. Energie: vorm van arbeidsvermogen. Men onderscheidt bijv. potentiële energie (d.i. energie van plaats), en kinetische energie (d.i. energie van beweging) en elektrische energie." (Hendriks 1987)

Aanvankelijk eindigde de Energieweg ter hoogte van de Ambachtsweg. In 1961 kreeg ook het nieuwe weggdeelte tot aan de Dr. de Blécourtstraat de naam Energieweg. Sinds de aanleg van de Neerbosschebrug maakt het gedeelte van de Dorpsstraat tussen de Dr. de Blécourtstraat en de Neerbosscheweg (Gaziantepplein) deel uit van de Energieweg.

De wijziging van de geometrie op 12 oktober 2016 houdt verband met de vaststelling van de naam Gaziantepplein (raadsbesluit d.d. 3 oktober 2012). Het (brom)fiets- en voetpad in de naamloze tunnel aan het einde van de Energieweg maakt volgens de tekening met nummer 502614, versie 1, deel uit van de Neerbosscheweg.

Engeldijk

"Weg op het landgoed Dukenburg." (Teunissen 1933)

Engelengasken

"Vervallen naam (1579) van een niet nader aan te duiden gas." (Teunissen 1933)

Engelenlaan

Engelenpad

sinds 30 oktober 2005 naam van pad op begraafplaats Rustoord

Engelenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001048

wijk 23 Heseveld

Besluit B&W d.d. 29 maart 1949: Engelenstraat
ptt post 1978: engelenstr

"Dirk Engelen, Nijmeegs muntmeester in 1523, 1532, 1538, 1544 en 1552." (Hendriks 1987)

Engelschmanlaan

Engelsstraat

openbare ruimte ID 0268300000001049

wijk 12 Goffert

Besluit B&W d.d. 13 december 1950: Engelsstraat
ptt post 1978: engelsstr
Raadsbesluit d.d. 18 december 2019: Engelsstraat (wijziging geometrie)

"Naar Hendrik Engels, eerste r.-k. arbeider. Kamerlid." (Hendriks 1987)

Arnoldus Hendrikus Johannes (Arnold) Engels (Enschede 24 juni 1869 – Leiden, 31 oktober 1940), voorman rooms-katholieke vakbeweging, eerste katholieke Tweede Kamerlid uit arbeiderskring; zie www.biografischportaal.nl

De Engelsstraat is niet genoemd naar:

Friedrich Engels (Barmen-Elberfeld 28 november 1820 – Londen 5 augustus 1895), Duitse filosoof, met Karl Marx schrijver van Het Communistisch Manifest (1848).*

2018-2019
Bij de vernieuwing van de Kolpingbuurt zijn 4 woningen (bouwjaar 1953) met de oneven huisnummers 31 t/m 37 gesloopt. Hiervoor zijn 10 woningen (bouwjaar 2019) met de huisnummers 8 t/m 18 en 31 t/m 37 in de plaats gekomen in een nieuw gedeelte van de Engelsstraat tussen de Kettelerstraat en de Kolpingstraat.

Enigheid

Wijk B (1812)

Nijmegen 1812: Pompengastje
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Pompen Gastje
Wegenlegger 1859: Pompengasje
Adresboek 1892: eenigheid
Nijmegen 1900: Eenigheid
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Eenigheid
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Raadsbesluit d.d. 28 februari 1951: intrekking (per 28 februari 1951)

De naam Eenigheid is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Enigheid.*

"De gas is genoemd naar een oudtijds aan het einde gelegen begijnhof 'die Eijnichheit' of 'die Eenichheit' (= eenzaamheid). Enicheidtgas (1378). (...)" (Teunissen 1933)

"De datum der stichting van de Eenigheid is onbekend, maar het komt reeds voor als »het huis der zusters begijnen, genoemd die Eynichheyt,” in een overdacht van St. Vincentsdag 1433, terwijl in 1440 »die beginen in die Enichheit” 2 rh. gl. als compensatie ontvingen, voor het lei- of pannendak, dat zij in plaats van een stroodak op haar huis hadden laten zetten." (Van Schevichaven 1901², p. 48)

Pompengasje (Enigheid), Rozenkransgas en Scheidemakersgas lagen op de plaats van wat nu de noordzijde van Plein 1944 is.

Enkstraat

openbare ruimte ID 0268300000000245

wijk 13 St. Anna

Raadsbesluit d.d. 27 juli 2007: Enkstraat

enk, eng, es, akker, (gemeenschappelijk) bouwland rondom een dorp

De Enkstraat is een in 2008 aangelegd woonerf, gelegen in de driehoek Hatertseweg - St. Jacobslaan - Slotemaker de Bruïneweg (tegenover de Bongerdstraat).

"In het verleden was er op het terrein een bloemisterij gevestigd. Om die reden is gedacht aan de naam Bloemisterijstraat. De ambtelijke werkgroep die de straatnaamgeving voor ons college voorbereidt, was echter van mening dat deze naam niet past in de Bouwlandbuurt, omdat hij niet verwijst naar de grond zelf, maar naar de detailhandel die gevestigd is op en verbonden is met de grond." (raadsvoorstel 129/2007)

De adressen Hatertseweg 291 A t/m 291 D Nijmegen liggen in de Enkstraat naast nummer 25. Het voetpad naar de Hatertseweg maakt deel uit van de Enkstraat. Het adres Enkstraat 27 Nijmegen ligt in een andere zijtak.

Erasmuslaan

openbare ruimte ID 0268300000001050

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 13 oktober 1965: aangehouden
brief B&W d.d. 21 april 1966: Erasmuslaan
ptt post 1978: erasmusln
Raadsbesluit d.d. 14 september 2005

Desiderius Erasmus (Rotterdam 28 oktober 1466, 1467 of 1469 – Bazel 12 juli 1536), filosoof, theoloog en humanist; zie www.biografischportaal.nl

"Naar Desiderius Erasmus (1469-1536), Nederlands humanist, onwettig kind van een priester, bezocht de Latijnse school te Deventer en de door de Broeders des Gemenen Levens geleide school te 's-Hertogenbosch.
In 1487 trad hij in het klooster Steyn (bij Gouda) in de orde der Augustijner Koorheren en in 1492 ontving hij de priesterwijding. In 1493 verliet hij het klooster als secretaris van de bisschop van Kamerijk. Van 1495 tot 1499 studeerde hij te Parijs. Omstreeks deze tijd reeds had hij zich ontwikkeld tot een groot kenner van de klassieke oudheid en tot de meest vooraanstaande humanist van die dagen.
Ingrijpende veranderingen onderging zijn leven door zijn verblijf in Engeland, waar de vriendschap met Thomas More en vooral die met John Colet, de latere deken van Saint Paul's zijn belangstelling leidde naar de geschriften der apostelen en de christelijke oudheid.
Van 1506 tot 1521 was hij achtereenvolgens in Italië, Engeland en Leuven. Toen de tegen hem gerichte actie van verschillende Leuvense theologen hem te machtig werd, ging hij naar Basel en verhuisde, toen hier de hervorming ingevoerd werd, naar Freiburg i.Br. Hij overleed te Basel de rooms-katholieke kerk trouw gebleven." (Hendriks 1987)

Met de bouw van het Gymnasion (2003) is in het verlengde van de Erasmuslaan een ontsluitingsweg tevens fietsverbinding aangelegd tussen Heyendaalseweg en Driehuizerweg. Ook deze weg heeft in 2005 de naam Erasmuslaan gekregen.

Erasmuspad

openbare ruimte ID 0268300000000019: ingetrokken

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: Erasmuspad
Raadsbesluit d.d. 30 november 2022: intrekking

Het Erasmuspad liep van de Erasmuslaan naar het Erasmusplein (Anna Maria Schuurmanpad).

Erasmusplein

openbare ruimte ID 0268300000000020

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 3 januari 1980: Erasmusplein
ptt post 1991: erasmuspln

plein voor Erasmusgebouw

Ericastraat

wijk 21 Wolfskuil

Raadsbesluit d.d. 19 oktober 1927: Ericastraat
Raadsbesluit d.d. 25 januari 1933: Ericastraat
ptt post 1978: ericastr
Raadsbesluit d.d. 10 november 2004: intrekking

erica, dopheide (Erica), heidekruid, geslacht uit de heidefamilie (Ericaceae)

De Ericastraat die tussen Distelstraat en Wolfskuilseweg lag, vormde een verbinding tussen Floraweg en Bosbesstraat.

ereburgers

De volgende openbare ruimten zijn genoemd naar ereburgers: Burg. Hustinxstraat, Generaal James Gavinsingel (bis) (was: General James Gavinweg), Joris Ivensplein.

De Burg. Hustinxstraat is in 1972 de eerste straat in Nijmegen die genoemd is naar een ereburger. In 1988 volgt het Joris Ivensplein en in 1990 de General James Gavinweg. Voor de laatstgenoemde weg is in 2016 de Generaal James Gavinsingel in de woonplaatsen Nijmegen en Lent in de plaats gekomen. Naar twee ere­burgers van Nijmegen is (nog) geen openbare ruimte genoemd.

De Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen 1956 (raadsbesluit d.d. 21 november 1956) is voor het eerst gepubliceerd op 10 november 1994 in Gemeenteblad Nijmegen 1994, nr. 53. Daarin staat de volgende bepaling:

Artikel 10
1. Deze verordening treedt in werking op een nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen datum.
2. Alsdan vervalt het besluit van de Burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad, d.d. 18 april 1942, zoals dit besluit nader werd gewijzigd bij besluit van de Raad d.d. 25 maart 1947, afd. J.Z., no. 6390/47.
3. De op grond van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde regeling onderscheiden personen worden bij het in werking treden van deze verordening beschouwd als te zijn begiftigd met het ereburgerschap, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en als zodanig ingeschreven in het in artikel 8 bedoelde register.

Een besluit als bedoeld in artikel 10, eerste lid, ontbreekt. Uit de toelichting blijkt dat de verordening wordt geacht op 3 december 1958 in werking te zijn getreden. Vanaf die datum kunnen de volgende personen beschouwd worden te zijn begiftigd met het ereburgerschap:

1. Petrus Ludovicus Maria van Waijenburg (1876-1949) (per 18 april 1942)
2. General James Maurice Gavin (1907-1990) (per 25 maart 1947)
3. Field Marshal Bernard Law Montgomery (1887-1976) (per 19 augustus 1955)
4. Charles Marie Joseph Hubert Hustinx (1902-1982) (per 29 december 1967)
5. George Henri Anton Ivens (1898-1989) (per 4 oktober 1988)

Met ingang van 3 december 2009 is de Verordening gemeentelijke onderscheidingen (2009)* in werking getreden. De onderscheidingen, verleend op basis van de ingetrokken Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen 1956, blijven in stand (artikel 14, derde lid).

Erpendonk

"Gedeelte van het terrein dat bij 'Bloemberg' behoorde. Het is gelegen bij den St. Agnetenweg aan het einde van den z.g. Broekdam." (Teunissen 1933)

Erpendonksedam

Van Suchtelen & Hollandt 1754: Erpendonksen dam
Van Suchtelen & Hollandt 1755: Erpendonksen dam
De Witte 1756: Espendykse Dam
Hattinga 1757: Espendykse dam

Eschdoornstraat

Esdoornplein

openbare ruimte ID 0268300000000199

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 28 januari 1998: Esdoornplein

esdoorn, ahorn (Acer), geslacht van bomen of heesters uit de esdoornfamilie (Aceraceae)

Het Esdoornplein is aangelegd op nagenoeg dezelfde locatie als de Esdoornstraat.

Esdoornstraat

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 11 september 1915: Van Langeveldstraat
Raadsbesluit d.d. 20 december 1922: Eschdoornstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Eschdoornstraat
ptt post 1978: esdoornstr
Raadsbesluit d.d. 28 januari 1998: intrekking
Raadsbesluit d.d. 10 juni 1998: intrekking (uitstel)
Besluit B&W d.d. 1 juli 2003: intrekking

De naam Eschdoornstraat is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Esdoornstraat.*

"Deze straat, door de gemeente van de Arbeidersbouwvereeniging 'De Gezonde Woning' ingevolge R. 31 Juli 1913 overgenomen, was bij R. 11 September 1915 van Langeveldstraat genoemd Zie van Langeveldstraat." (Teunissen 1933)

"Bij raadsbesluit van 28 januari 1998 is de straatnaamgeving van het zogenaamde 'Rode Dorp' in de wijk Hengstdal overeenkomstig de nieuwe situatie vastgesteld. In dit besluit is tevens de intrekking van de straatnamen Esdoornstraat en Iepstraat opgenomen.
Achteraf is echter gebleken dat de sloop van de woningen aan betreffende straten pas medio 2000 zal plaatsvinden. In verband hiermede dient het raadsbesluit van 28 januari 1998 betreffende de intrekking van de straatnamen Esdoornstraat en Iepstraat ongedaan te worden gemaakt." (raadsvoorstel 84/1998)

Op grond van beslispunt 2 van het raadsbesluit d.d. 10 juni 1998 was het de bevoegdheid van B&W om de datum van intrekking te zijner tijd nader te bepalen; de intrekking geschiedde in 2003.

Esdoornstraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000404

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Besluit B&W Elst d.d. 24 maart 1992: Esdoornstraat
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering

esdoorn, ahorn (Acer), geslacht van bomen of heesters uit de esdoornfamilie (Aceraceae)

Espad

wijk 06 Hengstdal

Raadsbesluit d.d. 28 januari 1998: Espad
Raadsbesluit d.d. 17 september 2003: intrekking

es (Fraxinus), loofboom, geslacht uit de olijffamilie (Oleaceae)

In 1998 kreeg een nog aan te leggen doodlopende straat ten westen van de Broerweg en de Ubbergseveldweg de naam Espad; de aangelegde straat loopt niet dood, maar maakt sinds 2003 deel uit van de Iepstraat.

Essenlaan

wijk 32 Zwanenveld

Raadsbesluit d.d 15 september 2010: De Geologenstrook, Geologenlaantje

Bij OpenStreetMap (ca. 2022) is aan de westzijde van de 10e straat in Zwanenveld in De Geologenstrook de naam Essenlaan vermeld. Deze laan staat sinds 2010 op het informatiebord van het Ingenieursbureau Gemeente Nijmegen (zie straatnamen).

Etudestraat

openbare ruimte ID 0268300000001051

wijk 24 Neerbosch-Oost

Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: Etudestraat
Besluit B&W d.d. 7 oktober 1964: Etudestraat
ptt post 1978: etudestr

etude (Fr.), muziekstuk ter oefening van de technische vaardigheid van de speler

Eugène Lückerstraat

openbare ruimte ID 0268300000000464

wijk 05 Hunnerberg

Raadsbesluit d.d. 10 juni 1992: Eugène Lückerstraat
Stratenlijst 2003: Eugene Lückerstraat
verklaring d.d. 21 december 2010: ambtshalve correctie (naam)

Eugène Joseph Frans Lücker (Roermond 9 juli 1876 – Nijmegen 30 mei 1943), Nijmeegs schilder en etser, leraar tekenen Canisius College; zie Nijmeegse Biografieën 2013, pp. 104-105, www.biografischportaal.nl

Lücker nam belangrijke plaats in onder de lokale kunstenaars. Hij is begraven op de Begraafplaats Daalseweg. Het pand (bouwjaar 1920), Ubbergseveldweg 50 Nijmegen, is voorzien van een gevelsteen met de tekst:

BEELDEND KUNSTENAAR
EUGÈNE LÜCKER 1876 – 1943
WOONDE, WERKTE EN OVERLEED
IN DIT DOOR HEM ONTWORPEN
HUIS

De Eugène Lückerstraat ligt niet in de Schildersbuurt. Op 21 december 2010 is de naam Eugene Lückerstraat in de BAG gewijzigd in Eugène Lückerstraat. Op de straatnaamborden ontbreekt de accent grave (situatie op 24 september 2013).

Eulerstraat

openbare ruimte ID 0268300000000187

wijk 15 Grootstal

Raadsbesluit d.d. 18 december 1996: Eulerstraat

Leonhard Euler (Bazel 15 april 1707 – St. Petersburg 18 september 1783), Zwitserse wiskundige en natuurkundige, een van de grootste wiskundigen aller tijden

evenementenlocaties

De gemeenteraad heeft op 4 april 2012 de nota Event Full vastgesteld als kadernota voor evenementenbeleid in Nijmegen. In de externe bijlage bij de BEKENDMAKING LOCATIEGEBONDEN EVENEMENTENBELEID GEMEENTE NIJMEGEN* staan 28 locatieprofielen. Niet alle namen komen niet overeen met de beschikbare authentieke gegevens in de BAG.*

evenementenlocaties oppervlakte openbare ruimten
Bastion 23.415 m² Oudedijk
Ganzenheuvel 00.250 m² (zonder straten)
00.900 m² (inclusief straten)
01.150 m² (totaal)
Ganzenheuvel, Lange Hezelstraat
Grote Markt 02.097 m² (zonder weg)
01.498 m² (gedeelte weg)
03.595 m² (totaal)
Grote Markt
Het Valkhofpark 11.775 m² Valkhof
Honig 16.500 m² (totaal)
Ulpia (?) (was: Waalbandijk)
Hunnerpark 10.884 m² Hunnerpark
Joris Ivensplein 01.582 m² Joris Ivensplein
Julianapark 07.675 m² Julianapark
Kelfkensbos 04.900 m² Kelfkensbos
Klein Mariënburgplein 00.780 m² (plein)
01.250 m² (inclusief straat)
Mariënburg, van Broeckhuysenstraat
Koningstraat 01.100 m² Koningstraat
Kronenburgerpark 08.432 m² (noord)
06.706 m² (zuid)
Kronenburgerpark
Lentse Plas 08.000 m² (nabij Pathé)
04.200 m² (oostelijk van horeca)
01.250 m² (westelijk van horeca)
De Waaijer (bis)
Lentse Uiterwaarden 30.000 m² Lentsewaard (gedeelte), Ossenwaardpad
Lentse Warande 29.500 m² Lentse Warande
Mariënburgplein 02.528 m² Mariënburg
Molenstraat 01.500 m² Molenstraat
Ossenwaard 43.000 m² Ossenwaard, Ossenwaardpad
Park Brakkenstein 38.484 m² Park Brakkenstein
Plein 1944 02.100 m² Plein 1944
Raadhuishof 00.500 m² Raadhuishof
Rivierpark Veur Lent, Lentse Warande
- Ossenwaard
- Lentse Uiterwaarden
- Bastion
- Lentse Warande
43.000 m²
30.000 m²
23.415 m²
29.500 m²
St. Stevenskerkhof 01.640 m² St. Stevenskerkhof
Stadspark de Goffert 80.265 m² Goffertpark
Vasim 07.400 m² (west)
09.400 m² (oost)
07.900 m² (20 septemberplein)
Winselingseweg, 20 septemberplein
Vierdaagseplein 03.029 m² Vierdaagseplein
Waalkade Oost 04.800 m² Waalkade
Wedren 05.000 m² Wedren

zie kaartviewer

Eversweg

openbare ruimte ID 0268300000001052

wijk 07 Kwakkenberg

Raadsbesluit d.d. 1 april 1916: Van Munster van Heuvenweg
Raadsbesluit d.d. 15 april 1916: Eversweg
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Eversweg
ptt post 1978: everswg

Christiaan Frederik Evers (Amsterdam 16 augustus 1855 – Nijmegen 24 maart 1914), sigarenfabrikant

"-Op 22 oktober 1889 wordt aan C.F. Evers vergunning verleend voor een drogerij van sigaren in het perceel aan de Bottelstraat nr. 5. (...)
-In 1898 wordt aan C.F. Evers vergunning verleend tot het bouwen van 1 sigarenfabriek met woning aan de Pontanusstraat." (Giesbertz 2010)

In de periode 1889-1896 woonde hij op het adres Pauwelstraat 32. De bouw van de sigarenfabriek met knechtswoning werd op 21 oktober 1898 door architect D. Semmelink publiek aanbesteed. Op 9 mei 1899 verhuisde C.F. Evers vanuit Dieren naar Pontanusstraat 38 (op de plaats van nummer 46). Vanaf 1899 heeft hij in Nijmegen op vier verschillende adressen gewoond. Hij vertrok op 27 april 1911 naar Ginneken. Hoewel hij in Nijmegen overleed, woonde de ongehuwde sigarenfabrikant sinds 2 november 1912 in Arnhem.

"Christiaan Frederik Evers (...) benoemde de gemeente Nijmegen tot erfgenaam zijner nalatenschap onder verplichting uit de totale opbrengst een fonds te stichten waarvan de rente uitsluitend moet worden gebruikt om onvermogende en behoeftige personen, die den leeftijd van zestig jaren bereikt hebben, en die zich hebben onderscheiden door goed gedrag, door het niet of zeer matig gebruiken van sterken drank, een meer rustigen ouden dag te verzekeren. De uitkering bedraagt levenslang f. 200,- per jaar. De gerechtigden worden gekozen door B. en W. uit een voordracht op te maken door de vereniging van den H. Vincentius, het R.K. Armbestuur, het Armbestuur der voornaamste Protestantsche gemeente en het Burgerlijk Armbestuur, allen in Nijmegen.
Gerechtigden kunnen alleen zijn ingezetenen van Nijmegen; zij moeten aldaar ten minste twee jaren woonplaats hebben (Zie de besluiten van B. en W. van 28 Januari, 29 Februari en 2 Mei 1916 en 3 September 1918)." (Teunissen 1933)

C.F. Evers is begraven op de Begraafplaats Daalseweg. Het fabrieksgebouw met kantoor en woning aan de Pontanusstraat en de in de fabriek aanwezige voorraad tabak, sigaren en andere tot het sigarenmakersbedrijf behorende zaken werden voor f 13.502,50 verkocht aan M.S. Willems uit Nederasselt (raadsbesluit d.d. 23 mei 1914).

"De weg werd ingevolge R. 29 Januari 1916 door de gemeente overgenomen en droeg toen nog geen naam. Bij R. 1 April 1916 ontving hij den naam van Munster van Heuvenweg. (...)" (Teunissen 1933)

stichting
In 1965 is het Eversfonds op grond van de Algemene Bijstandswet opgeheven. Op 19 december 1974 besloot de gemeenteraad de Stichting Evers-Van Schaeck Mathonfonds op te richten. Doel van deze stichting is het beschikbaar stellen van gelden aan particuliere instellingen of verenigingen werkzaam ten behoeve van thuiswonende bejaarden in de gemeente Nijmegen.*

Evertsenstraat

openbare ruimte ID 0268300000001053

wijk 02 Bottendaal

Adresboek 1903: zg. v drielstraat
Raadsbesluit d.d. 27 maart 1909: Evertsenstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Evertsenstraat
ptt post 1978: evertsenstr

"Geslacht van beroemde Zeeuwsche zeehelden, voornamelijk uit de 17e eeuw; o.a.: Johan (1600-1666); Cornelis (1610-1666); Evert (1603-1625); Pieter (1606-1625; Geleyn (1607-1627); Cornelis E. de Jonge (1628-1679) en Cornelis de Jongste (1642-1706). De straat werd vroeger van Drielstraat genoemd. (...)" (Teunissen 1933)

Een familie waar het varen voor de Admiraliteit van Zeeland als roeping en professie gold. Totaal 27 mannelijke leden van het geslacht hebben als officier gevaren in de periode van 1550-1750, waaronder vijf met de hoogste rang; zie www.biografischportaal.nl, www.dodenakkers.nl.

Acht marineschepen zijn naar de leden van deze familie genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep de torpedobootjager Hr.Ms. Evertsen als gevolg van gevechtsacties in de Stolzestraat tussen de eilanden Banka en Billiton op een rif en werd door eigen bemanning vernield. De huidige Zr.Ms. Evertsen (2005) is een van de LC-fregatten (luchtverdedigings- en commandofregatten) uit de Zeven Provinciënklasse.

Ewartstraat

openbare ruimte ID 0268300000000337

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 7 juli 1999: Ewartstraat

Ewart, peer

Ewijkplaats

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Ewijkplaats
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Akkerhommelhof
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Akkerhommelhof

Expeditieweg

openbare ruimte ID 0268300000001731

wijk 25 Haven- en industrieterrein

Raadsbesluit d.d. 29 mei 2013: Expeditieweg

expeditie, goederenvervoer, verzending van goederen

Extremadurastraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001646

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011: Extremadurastraat

Extremadura, autonome Spaanse regio op de grens met Portugal, met de hoofdstad Mérida

F...

StatCounter