2020

Raadsbesluit d.d. 1 april 2020

agendapunt 18.4.14; ingekomen stuk D14 (HAMERSTUK)

ter kennisname: Advies en raadsinformatiebrief Het Nijmeegs Verzet Zichtbaar

- Brief van B&W d.d. 11 februari 2020 (onderwerp: Advies commissie Het Nijmeegs Verzet Zichtbaar);
- Advies van de commissie 'Het Nijmeegs verzet zichtbaar maken' d.d. 24 januari 2020

zie kroniek 2020, Tweede Wereldoorlog

verklaring d.d. 18 mei 2020

documentnummer D200480600

intrekking: William Faulknerstraat

ambtelijke verklaring ex artikel 7, onder m, Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2020

agendapunt 24; raadsvoorstel d.d. 21 april 2020 (40/2020) (HAMERSTUK)

Straatnaamgeving waterwoningen en Zandse Plas [lees: De Waaijer]

woonplaats Nijmegen: De Anderhalve Morgen, Koeweidepad, Willem van Arenbergstraat (wijziging geometrie);

woonplaats Lent: Koeweidepad, Spenderspad, Willem van Arenbergstraat

niet vermeld: Ressense Wal, Zwarteweg

beslispunt 7. Het college te machtigen om de geometrie van de onder beslispunten 1, 2, 3 en 4 genoemde straten [De Anderhalve Morgen, Koeweidepad (bis) en Spenderspad] te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.

Gemeenteblad 2020, nr. 156512

Raadsbesluit d.d. 28 oktober 2020

agendapunt 9; raadsvoorstel Stadsbegroting 2021-2024 (102/2020)

motie: Graodus fan Nimwegen (1e indiener: Paul Eigenhuijsen, Voor Nijmegen Nu) (unaniem aanvaard)*

oproep aan het college om te onderzoeken welke locaties 'inzetbaar zijn voor de naamgeving Graodus fan Nimwegen' en hierover aan de raad een voorstel te doen

Raadsbesluit d.d. 28 oktober 2020

agendapunt 10; raadsvoorstel d.d. 8 september 2020 (98/2020) (HAMERSTUK)

onttrekking: Microweg (gedeelte)

onttrekking aan het openbaar verkeer conform artikel 9, eerste lid, Wegenwet

Staatscourant 2020, nr. 57489

Raadsbesluit d.d. 25 november 2020

agendapunt 21; raadsvoorstel d.d. 13 oktober 2020 (109/2020) (HAMERSTUK)

Vossenpels (Lent): Hildegard van Bingenstraat

Gemeenteblad 2020, nr. 314628

verklaring d.d. 7 december 2020

documentnummer D200869898

intrekking (per 8 december 2020): Berkenlaan, Bijsterhuizenstraat, Hoeksehofstraat, Jan Dommer van Poldersveldtweg, Nijmeegsebaan, Palkerdijk

niet vermeld: Woerdsestraat

ambtelijke verklaring ex artikel 7, onder m, Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

Besluit B&W d.d. 2 maart 2021

nummer 4.1

Straatnaamgeving Hof van Holland

Het collegebesluit is op 16 maart 2021 ingetrokken

Raadsbesluit d.d. 3 maart 2021

agendapunt 13; raadsvoorstel d.d. 19 januari 2021 (09/2021) (HAMERSTUK)

Graodus fan Nimwegentrappen

Gemeenteblad 2021, nr. 73600

Besluit B&W d.d. 16 maart 2021

nummer 3.2

Straatnaamgeving Hof van Holland

beslispunten
1. Het collegebesluit Straatnaamgeving Hof van Holland (besluit 4.1 van 2 maart 2021) in te trekken.
2. De raad toestemming te vragen het [raadsvoorstel] 'Straatnaamgeving Hof van Holland' d.d. 2 maart 2021, welke vooralsnog als agendapunt 13 stemstuk geagendeerd staat op de besluitronde van 31 maart 2021, in te trekken en te vervangen door bijgaand raadsvoorstel en bijbehorende bijlagen.

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021**

agendapunt 13; raadsvoorstel d.d. 2 maart 2021 (19/2021) (oude versie)
raadsvoorstel d.d. 16 maart 2021 (19/2021) (gewijzigd) (STEMSTUK)

Hof van Holland (Lent): Albert van Hedelgaard, Annie van Velzenhof, Brendel-Jansenstraat, Dick Boerrigterplein, Ferdinand Biesselshof, Geert Niemeijerhof, Jacques de Weertstraat, Jan Hogerlandstraat, Jeanette Geldensstraat Jeannette Geldensstraat, Jozef Rodriguezplein, Jozef van Hövellpark, Kees van Sambeekstraat, Moormannstraat, Nel Petersstraat, Oranje Marieplein, Peter Willstraat, Poelen-Hendrikspad, Riet van Alebeekstraat, Spijkstra-Bruijnhof, Theo Dobbestraat, Tine Vastbinderhof, Truus Gelsingstraat, Victor Beermannhof;

wijziging geometrie: Zaligestraat;

intrekking: St. Jansingel, Woenderskamp (weg)

niet vermeld: Graaf Alardsingel, Griftpad

andere beslispunten
1. Het raadsvoorstel 'Straatnaamgeving Hof van Holland' met toestemming van de Raad in te trekken en te vervangen door en te besluiten op basis van dit raadsvoorstel met bijlagen.
3. Het college te machtigen om de geometrie van de in beslispunt 1 [lees: beslispunt 2] genoemde straten te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.
4. Het college te machtigen om, indien het vanwege de aard van een toekomstige straat passender is om een ander achtervoegsel te gebruiken, de onder beslispunt 1 [lees: beslispunt 2] genoemde straatnamen hier op aan te passen.

Het raadsbesluit is op 1 april 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 31-03-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 09-04-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 10 april 2021)

Gemeenteblad 2021, nr. 108771

Raadsbesluit d.d. 9 juni 2021

agendapunt 24; raadsvoorstel d.d. 30 maart 2021 (34/2021) (DEBATSTUK)

Raadsvoorstel Stedenband met de Turkse stad Gaziantep

motie: 'De wijsheid ligt op straat' (1e indiener: Paul Eigenhuijsen, Voor Nijmegen.NU) (verworpen)

In de motie wordt het college opgeroepen 'Om een wedstrijd uit te schrijven om te komen tot een door de bevolking gedragen naam voor het huidige Gaziantep plein'. De motie is met 1 stem voor en 38 tegen verworpen.

Raadsbesluit d.d. 9 juni 2021

agendapunt 29; raadsvoorstel d.d. 20 april 2021 (39/2021) (HAMERSTUK)

Straatnaamgeving Ulpia en Fabrica (niet behandeld)

De fractie van Stadspartij Nijmegen heeft verzocht om het raadsvoorstel te agenderen in een gespreksronde. (conform besloten)

Commissie Waalsprong/Waalfront d.d. 16 juni 2021

agendapunt 2.2 1.2; raadsvoorstel d.d. 20 april 2021 (39/2021)

Straatnaamgeving Ulpia en Fabrica

Bij de Toezeggingen is niets terug te vinden van het antwoord van portefeuillehouder Noël Vergunst op een vraag van raadslid Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen) over het vaststellen van de geometrie van Ulpia en Fabrica.

Wethouder Vergunst: "Ik ben me daar niet van bewust dat het aangepast moet worden. Maar als dat moet dan zouden we dat nog kunnen. Ik wil daar nog wel even naar kijken. Ik heb nog de tijd tot 14 juli. Dan zal ik daarbij ook bij u op terugkomen." (Gebr. van Lymborchkamer, 16 juni 2021 [0:35:22])

Besluit B&W d.d. 29 juni 2021

nummer 4.3

Aanvullende straatnaamgeving Woenderskamp

Andrea Palladiostraat (wijziging): Andrea Palladiohof;
Tintorettostraat (wijziging): Tintorettohof;

vaststelling geometrie: Andrea Palladiohof, Bramantestraat, Tintorettohof

wijziging en vaststelling op grond van raadsbesluit d.d. 26 juni 2019

Het collegebesluit is op 8 juli 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 29-06-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 15-07-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 16 juli 2021)

Gemeenteblad 2021, nr. 231776

Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021

agendapunt 14; raadsvoorstel d.d. 25 mei 2021 (60/2021) (HAMERSTUK)

Grote Boel: Franz Kafkastraat

niet vermeld: Griftdijk

Het raadsbesluit is op 15 juli 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 14-07-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 22-07-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 23 juli 2021)

Gemeenteblad 2021, nr. 242273

Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021

agendapunt 8; raadsvoorstel d.d. 20 april 2021 (39/2021) (DEBATSTUK)

Ulpia en Fabrica: Fortunastraat, Patriastraat, Prikklokstraat, Salusstraat, Silostraat, Slachthuisstraat, Tempelstraat, Thermenplein, Tiende Legioenstraat, Ulpiaplein;

wijziging geometrie: Laan van Oost-Indië, Lijnbaanstraat, Nina Simonestraat, Waalbandijk

niet vermeld: Havenweg, Marsstraat

andere beslispunten
2. Het college te machtigen om de geometrie van de in beslispunt 1 genoemde straten te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.
3. Het college te machtigen om, indien het vanwege de aard van een toekomstige straat passender is om een ander achtervoegsel te gebruiken, de onder beslispunt 1 genoemde straatnamen hier op aan te passen.

motie: 'HIC LOCUS EST' (1e indiener: Rosalie Thomassen, Stadspartij Nijmegen) om alle straatnaamborden te voorzien van een onderschrift (aangenomen);

amendement: 'Slacht de Slachthuisstraat' (indiener: Eline Lauret, Partij voor de Dieren) om in het voorstel de naam Slachthuisstraat te verwijderen (verworpen)

Het raadsvoorstel is met 36 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Op de gemeentelijke website staat een toezegging die niet in het woordelijk verslag terug te vinden is.**

Het raadsbesluit is op 15 juli 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 14-07-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 22-07-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 23 juli 2021)

Gemeenteblad 2021, nr. 242310

 

actueel

Besluit B&W d.d. 14 september 2021

nummer 4.4

Slachthuisstraat (wijziging): Slachthuisweg

Het collegebesluit d.d. 14 september 2021 is een niet deugdelijk gemotiveerd onbevoegd genomen besluit.* De machtiging (raadsbesluit d.d. 14 juli 2021, beslispunt 3) om de straatnaam aan te passen geldt alleen 'indien het vanwege de aard van een toekomstige straat passender is om een ander achtervoegsel te gebruiken'.

Het collegebesluit is op 23 september 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 14-09-2021). In de geconsolideerde versie staat: 'Geldend van 23-09-2021 t/m heden'.

Gemeenteblad 2021, nr. 327090 | Regeling CVDR662257-1

Raadsbesluit d.d. 22 september 2021

agendapunt 16; raadsvoorstel d.d. 29 juni 2021 (80/2021) (HAMERSTUK)

wijziging geometrie: Italiëstraat

Het raadsbesluit is op 23 september 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 22-09-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 30-09-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' In de geconsolideerde versie staat: 'Geldend van 01-10-2021 t/m heden'.

Gemeenteblad 2021, nr. 338301 | Regeling CVDR662499-1

Raadsbesluit d.d. 22 september 2021

agendapunt 19; raadsvoorstel d.d. 13 juli 2021 (86/2021) (HAMERSTUK)

rondom Nyma: De Kolk, Het Loog, Spoelenbleek, Waalplein;

wijziging geometrie: Latensteinweg

niet vermeld: Winselingseweg

beslispunt 2. Het college te machtigen om de geometrie van de in beslispunt 1 genoemde straten te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.

Het raadsbesluit is op 23 september 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 22-09-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 30-09-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' In de geconsolideerde versie staat: 'Geldend van 01-10-2021 t/m heden'.

Gemeenteblad 2021, nr. 338279 | Regeling CVDR662497-1

 

procedure

De voorstellen van B&W inzake straatnaamgeving worden voorbereid door de ambtelijke werkgroep straatnaamgeving (niet openbaar). De raadsvoorstellen worden door de gemeenteraad doorgaans zonder beraadslaging afgedaan als hamerstuk. De besluiten worden meestal gepubliceerd in het gemeenteblad.** Van de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken of beroep in te stellen wordt geen melding gemaakt.*

StatCounter