2020

Raadsbesluit d.d. 1 april 2020*

agendapunt 18.4.14; ingekomen stuk D14 (HAMERSTUK)

ter kennisname: Advies en raadsinformatiebrief Het Nijmeegs Verzet Zichtbaar

- Brief van B&W d.d. 11 februari 2020 (onderwerp: Advies commissie Het Nijmeegs Verzet Zichtbaar)
- Advies van de commissie 'Het Nijmeegs verzet zichtbaar maken' d.d. 24 januari 2020

verklaring d.d. 18 mei 2020

documentnummer D200480600

intrekking: William Faulknerstraat

ambtelijke verklaring ex artikel 7, onder m, Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2020

agendapunt 24; raadsvoorstel d.d. 21 april 2020 (40/2020) (HAMERSTUK)

Straatnaamgeving waterwoningen en Zandse Plas [lees: De Waaijer]

woonplaats Nijmegen: De Anderhalve Morgen, Koeweidepad, Willem van Arenbergstraat (wijziging geometrie);

woonplaats Lent: Koeweidepad, Spenderspad, Willem van Arenbergstraat

niet vermeld: Ressense Wal, Zwarteweg

beslispunt 7. Het college te machtigen om de geometrie van de onder beslispunten 1, 2, 3 en 4 genoemde straten [De Anderhalve Morgen, Koeweidepad (bis) en Spenderspad] te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.

Gemeenteblad 2020, 156512

Raadsbesluit d.d. 28 oktober 2020

agendapunt 9; raadsvoorstel Stadsbegroting 2021-2024 (102/2020)

motie: Graodus fan Nimwegen (1e indiener: Paul Eigenhuijsen, Voor Nijmegen Nu) (unaniem aanvaard)

oproep aan het college om te onderzoeken welke locaties 'inzetbaar zijn voor de naamgeving Graodus fan Nimwegen' en hierover aan de raad een voorstel te doen

Raadsbesluit d.d. 28 oktober 2020

agendapunt 10; raadsvoorstel d.d. 8 september 2020 (98/2020) (HAMERSTUK)

onttrekking: Microweg (gedeelte)

onttrekking aan het openbaar verkeer conform artikel 9, eerste lid, Wegenwet

Staatscourant 2020, 57489

Raadsbesluit d.d. 25 november 2020

agendapunt 21; raadsvoorstel d.d. 13 oktober 2020 (109/2020) (HAMERSTUK)

Vossenpels (Lent): Hildegard van Bingenstraat

Gemeenteblad 2020, 314628

verklaring d.d. 7 december 2020

documentnummer D200869898

intrekking (per 8 december 2020): Berkenlaan, Bijsterhuizenstraat, Hoeksehofstraat, Jan Dommer van Poldersveldtweg, Nijmeegsebaan, Palkerdijk

ambtelijke verklaring ex artikel 7, onder m, Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

Besluit B&W d.d. 2 maart 2021

nummer 4.1

Straatnaamgeving Hof van Holland

Het collegebesluit is op 16 maart 2021 ingetrokken

Raadsbesluit d.d. 3 maart 2021

agendapunt 13; raadsvoorstel d.d. 19 januari 2021 (09/2021) (HAMERSTUK)

Graodus fan Nimwegentrappen

Gemeenteblad 2021, 73600

Besluit B&W d.d. 16 maart 2021

nummer 3.2

Straatnaamgeving Hof van Holland

beslispunten
1. Het collegebesluit Straatnaamgeving Hof van Holland (besluit 4.1 van 2 maart 2021) in te trekken.
2. De raad toestemming te vragen het [raadsvoorstel] 'Straatnaamgeving Hof van Holland' d.d. 2 maart 2021, welke vooralsnog als agendapunt 13 stemstuk geagendeerd staat op de besluitronde van 31 maart 2021, in te trekken en te vervangen door bijgaand raadsvoorstel en bijbehorende bijlagen.

Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021**

agendapunt 13; raadsvoorstel d.d. 2 maart 2021 (19/2021) (oude versie)
raadsvoorstel d.d. 16 maart 2021 (19/2021) (gewijzigd) (STEMSTUK)

Hof van Holland (Lent): Albert van Hedelgaard, Annie van Velzenhof, Brendel-Jansenstraat, Dick Boerrigterplein, Ferdinand Biesselshof, Geert Niemeijerhof, Jacques de Weertstraat, Jan Hogerlandstraat, Jeanette Geldensstraat Jeannette Geldensstraat, Jozef Rodriguezplein, Jozef van Hövellpark, Kees van Sambeekstraat, Moormannstraat, Nel Petersstraat, Oranje Marieplein, Peter Willstraat, Poelen-Hendrikspad, Riet van Alebeekstraat, Spijkstra-Bruijnhof, Theo Dobbestraat, Tine Vastbinderhof, Truus Gelsingstraat, Victor Beermannhof;

wijziging geometrie: Zaligestraat;

intrekking: St. Jansingel, Woenderskamp (weg)

niet vermeld: Graaf Alardsingel, Griftpad

andere beslispunten
1. Het raadsvoorstel 'Straatnaamgeving Hof van Holland' met toestemming van de Raad in te trekken en te vervangen door en te besluiten op basis van dit raadsvoorstel met bijlagen.
3. Het college te machtigen om de geometrie van de in beslispunt 1 [lees: beslispunt 2] genoemde straten te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.
4. Het college te machtigen om, indien het vanwege de aard van een toekomstige straat passender is om een ander achtervoegsel te gebruiken, de onder beslispunt 1 [lees: beslispunt 2] genoemde straatnamen hier op aan te passen.

Het raadsbesluit is op 1 april 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 31-03-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 09-04-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 10 april 2021)

Gemeenteblad 2021, 108771

Raadsbesluit d.d. 9 juni 2021

agendapunt 24; raadsvoorstel d.d. 30 maart 2021 (34/2021) (DEBATSTUK)

Raadsvoorstel Stedenband met de Turkse stad Gaziantep

motie: 'De wijsheid ligt op straat' (1e indiener: Paul Eigenhuijsen, Voor Nijmegen.NU) (verworpen)

In de motie wordt het college opgeroepen 'Om een wedstrijd uit te schrijven om te komen tot een door de bevolking gedragen naam voor het huidige Gaziantep plein'. De motie is met 1 stem voor en 38 tegen verworpen.

Raadsbesluit d.d. 9 juni 2021

agendapunt 29; raadsvoorstel d.d. 20 april 2021 (39/2021) (HAMERSTUK)

Straatnaamgeving Ulpia en Fabrica (niet behandeld)

De fractie van Stadspartij Nijmegen heeft verzocht om het raadsvoorstel te agenderen in een gespreksronde. (conform besloten)

Commissie Waalsprong/Waalfront d.d. 16 juni 2021

agendapunt 2.2 1.2; raadsvoorstel d.d. 20 april 2021 (39/2021)

Straatnaamgeving Ulpia en Fabrica

Bij de Toezeggingen is niets terug te vinden van het antwoord van portefeuillehouder Noël Vergunst op een vraag van raadslid Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen) over het vaststellen van de geometrie van Ulpia en Fabrica.

Wethouder Vergunst: "Ik ben me daar niet van bewust dat het aangepast moet worden. Maar als dat moet dan zouden we dat nog kunnen. Ik wil daar nog wel even naar kijken. Ik heb nog de tijd tot 14 juli. Dan zal ik daarbij ook bij u op terugkomen." (Gebr. van Lymborchkamer, 16 juni 2021 [0:35:22])

Besluit B&W d.d. 29 juni 2021

nummer 4.3

Aanvullende straatnaamgeving Woenderskamp

Andrea Palladiostraat (wijziging): Andrea Palladiohof;
Tintorettostraat (wijziging): Tintorettohof;

vaststelling geometrie: Andrea Palladiohof, Bramantestraat, Tintorettohof

wijziging en vaststelling op grond van raadsbesluit d.d. 26 juni 2019

Het collegebesluit is op 8 juli 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 29-06-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 15-07-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 16 juli 2021)

Gemeenteblad 2021, 231776

Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021

agendapunt 14; raadsvoorstel d.d. 25 mei 2021 (60/2021) (HAMERSTUK)

Grote Boel: Franz Kafkastraat

niet vermeld: Griftdijk

Het raadsbesluit is op 15 juli 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 14-07-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 22-07-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 23 juli 2021)

Gemeenteblad 2021, 242273

Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021

agendapunt 8; raadsvoorstel d.d. 20 april 2021 (39/2021) (DEBATSTUK)

Ulpia en Fabrica: Fortunastraat, Patriastraat, Prikklokstraat, Salusstraat, Silostraat, Slachthuisstraat, Tempelstraat, Thermenplein, Tiende Legioenstraat, Ulpiaplein;

wijziging geometrie: Laan van Oost-Indië, Lijnbaanstraat, Nina Simonestraat, Waalbandijk

niet vermeld: Havenweg, Marsstraat

andere beslispunten
2. Het college te machtigen om de geometrie van de in beslispunt 1 genoemde straten te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.
3. Het college te machtigen om, indien het vanwege de aard van een toekomstige straat passender is om een ander achtervoegsel te gebruiken, de onder beslispunt 1 genoemde straatnamen hier op aan te passen.

motie: 'HIC LOCUS EST' (1e indiener: Rosalie Thomassen, Stadspartij Nijmegen) om alle straatnaamborden te voorzien van een onderschrift (aangenomen);

amendement: 'Slacht de Slachthuisstraat' (indiener: Eline Lauret, Partij voor de Dieren) om in het voorstel de naam Slachthuisstraat te verwijderen (verworpen)

Het raadsvoorstel is met 36 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Op de gemeentelijke website staat een toezegging die niet in het woordelijk verslag terug te vinden is.**

Het raadsbesluit is op 15 juli 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 14-07-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 22-07-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 23 juli 2021)

Gemeenteblad 2021, 242310

Besluit B&W d.d. 14 september 2021

nummer 4.4

Slachthuisstraat (wijziging): Slachthuisweg

Het collegebesluit d.d. 14 september 2021 is een niet deugdelijk gemotiveerd onbevoegd genomen besluit.** De machtiging (raadsbesluit d.d. 14 juli 2021, beslispunt 3) om de straatnaam aan te passen geldt alleen 'indien het vanwege de aard van een toekomstige straat passender is om een ander achtervoegsel te gebruiken'.

Het collegebesluit is op 23 september 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 14-09-2021). In de geconsolideerde versie staat: 'Geldend van 23-09-2021 t/m heden'.

Gemeenteblad 2021, 327090 | Regeling CVDR662257_1

Raadsbesluit d.d. 22 september 2021

agendapunt 16; raadsvoorstel d.d. 29 juni 2021 (80/2021) (HAMERSTUK)

wijziging geometrie: Italiëstraat

Het raadsbesluit is op 23 september 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 22-09-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 30-09-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' In de geconsolideerde versie staat: 'Geldend van 01-10-2021 t/m heden'.

Gemeenteblad 2021, 338301 | Regeling CVDR662499_1

Raadsbesluit d.d. 22 september 2021

agendapunt 19; raadsvoorstel d.d. 13 juli 2021 (86/2021) (HAMERSTUK)

rondom Nyma: De Kolk, Het Loog, Spoelenbleek, Waalplein;

wijziging geometrie: Latensteinweg

niet vermeld: Winselingseweg

beslispunt 2. Het college te machtigen om de geometrie van de in beslispunt 1 genoemde straten te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.

Het raadsbesluit is op 23 september 2021 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 22-09-2021). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 30-09-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' In de geconsolideerde versie staat: 'Geldend van 01-10-2021 t/m heden'.

Gemeenteblad 2021, 338279 | Regeling CVDR662497_1

Raadsbesluit d.d. 22 december 2021

agendapunt 4.5; raadsvoorstel d.d. 16 november 2021 (125/2021) (HAMERSTUK)

gebouwnaam: De Boog

beslispunt 1: Besluit Gebouwnaam De Boog vast te stellen.

In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 27-12-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.'

Gemeenteblad 2021, 475609 | Regeling CVDR669573_1

Raadsbesluit d.d. 22 december 2021

agendapunt 10.2; Brieven ter kennisgeving aan te nemen (HAMERSTUK)

- brief B23 d.d. 17 november 2021 van R. Essers inzake Halfjaarlijkse toezeggingen*
- brief B29 d.d. 1 december 2021 van R. Essers inzake Een singel voor St. Titus*

De brief B23 betreft de voortgangsmelding van het college inzake (niet-gedane) toezegging om aan de slag gaan met alternatieve naam 'Slachthuisweg'.*

verklaring d.d. 11 januari 2022

documentnummer D211164927

intrekking: Woerdsestraat

ambtelijke verklaring ex artikel 7, onder m, Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

gespreksronde d.d. 12 januari 2022 (Traianuskamer)

agendapunt 2; Opiniëren - Debatstuk (o.v.v. VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA en VoorNijmegen.Nu)

Geef de heilige Titus Brandsma een eerbetoon dat hem toekomt

doel: In gesprek gaan over een gespreksnotitie over de mogelijke naamgeving van Titus Brandsma van een singel of vergelijkbare straatnaam of verkeersplein met dezelfde allure.

advies: debatstuk in de besluitronde van 2 februari 2022

Raadsbesluit d.d. 2 februari 2022

agendapunt 7.4; Debatstuk (o.v.v. VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA en VoorNijmegen.Nu)

Geef de heilige Titus Brandsma een eerbetoon dat hem toekomt

motie: Ere wie ere toekomt (1e indiener: Maarten Bakker, VVD) (aanvaard)*

zie St. Titussingel

Raadsbesluit d.d. 2 februari 2022

agendapunt 10.2; Brieven ter kennisgeving aan te nemen (HAMERSTUK)

- brief B21 d.d. 21 januari 2022 van R. Essers inzake Winkelsteeg

Raadsbesluit d.d. 2 februari 2022

agendapunt 10.4; Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld) (HAMERSTUK)

- brief D23 d.d. 14 december 2021 inzake Initiatiefvoorstel Geef Eddie de eer die hij verdient

gespreksronde d.d. 9 februari 2022 (Traianuskamer)

agendapunt 4; Advies besluitvorming - Initiatiefvoorstel

Geef Eddie de eer die hij verdient

doel: In gesprek gaan over het raadsinitiatiefvoorstel ‘Geef Eddie de eer die hij verdient'' zoals ingediend door de fracties van D66 en GroenLinks, en de reactie van het college hierop.

advies: hamerstuk in de besluitronde van 9 maart 2022

Raadsbesluit d.d. 9 maart 2022

agendapunt 4.6; raadsvoorstel d.d. 25 januari 2022 (09/2022) (HAMERSTUK)

Victor Westhofflaan

beslispunt 1: Besluit straatnaamgeving Victor Westhofflaan vast te stellen, waarin geregeld wordt dat de naamgeving aan de openbare ruimte van het type 'weg' gelegen in de wijken Heijendaal en Brakkenstein, in de woonplaats Nijmegen, toegekend wordt zoals weergegeven op tekening 569481 (bijlage 2).

Op de bijgevoegde tekening 569481 (aanmaakdatum 20-12-2021) is de grens tussen de wijken Heijendaal en Brakkenstein niet aangegeven. Het raadsbesluit is op 14 maart 2022 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 15-03-2022). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 14-03-2022 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' In de geconsolideerde versie staat: 'Geldend van 15-03-2022 t/m heden'.

Gemeenteblad 2022, 111045 | Regeling CVDR674196_1

Raadsbesluit d.d. 9 maart 2022

agendapunt 9.2; initiatiefvoorstel d.d. 7 oktober 2021 (104/2021) (HAMERSTUK)

Geef Eddie de eer die hij verdient

beslispunt 2: De gemeente Nijmegen wijst een straatnaam aan, die vernoemd is naar Edward Lodewijk van Halen op het moment dat hij tien jaar overleden is: 6 oktober 2030. Of eerder wanneer hier een logisch plek voor ontstaat, bijvoorbeeld bij nieuwbouw en het toevoegen van extra straten die bijvoorbeeld passen bij het thema 'Artiesten met een Nijmeegse historie'.

Raadsbesluit d.d. 29 maart 2022

agendapunt 3.4; raadsvoorstel d.d. 8 maart 2022 (17/2022) (HAMERSTUK)

Huis De Stelt

beslispunten
1. Besluit straatnaam Huis De Stelt vast te stellen, waarin geregeld wordt dat de naamgeving aan de openbare ruimte van het type ‘weg’ gelegen in de woonplaats Lent toegekend wordt zoals weergegeven op tekening 569641.
2. Het college te machtigen de geometrie van de onder beslispunt 1 genoemde straat te wijzigen als deze straat afwijkend wordt aangelegd.

Het raadsbesluit is op 4 april 2022 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 05-04-2022). In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 04-04-2022 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.'

Gemeenteblad 2022, 148353

Besluit B&W d.d. 21 juni 2022

nummer 4.12

wijziging geometrie: Federico Fellinistraat, Fons Rademakerspark, Nora Ephronstraat

Bij de wijziging van de geometrie op grond van raadsbesluit d.d. 16 mei 2018 (beslispunt 2) is geen rekening gehouden met de intrekking van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011.* Hierdoor is de machtiging van het college per 15 mei 2019 vervallen.

In het collegevoorstel* ontbreekt een beslispunt over de datum van inwerkingtreding. In de openbare bekendmaking (publicatie­datum: 23-06-2021 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 24 juni 2022)

Het onbevoegd genomen besluit is op 30 juni 2022 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 24-06-2022). Het collegebesluit is op 20 september 2022 ingetrokken. In de openbare bekendmakingen staat de naam FedericoFellinistraat (zonder spatie).

Gemeenteblad 2022, 285994
Gemeenteblad 2022, 426111 ('rectificatie')

Besluit B&W d.d. 5 juli 2022

nummer 3.3

Gebiedsindeling in Nijmegen

Besluit:
1. Over te gaan tot herziening van de Nijmeegse gebiedsindeling, inclusief oplossing van mogelijke discussiepunten en praktische problemen, nadat de concrete gebiedsontwikkeling c.q. woningbouwontwikkeling van Winkelsteeg een feit is, naar verwachting in 2025.

zie collegevoorstel | bijlage | reactie

Besluit B&W d.d. 20 september 2022

nummer 4.3

intrekking wijziging geometrie: Federico Fellinistraat, Fons Rademakerspark, Nora Ephronstraat

In plaats van de intrekking van het besluit d.d. 21 juni 2022 bekend te maken is hetzelfde collegebesluit nogmaals gepubliceerd (publicatiedatum: 23-09-2022 09:00) met als titel 'Rectificatie Besluit Aanpassing geometrie straten Zuiderveld' (zonder externe bijlage). In de bekendmaking van de rectificatie (publicatiedatum: 13-10-2022 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.'

Het collegebesluit d.d. 20 september 2022 is niet als brondocument ingeschreven in de BAG.

Gemeenteblad 2022, 426111 (verkeerde tekst)
Gemeenteblad 2022, 456520 (rectificatie)

Raadsbesluit d.d. 2 november 2022

agendapunt 4.6; raadsvoorstel d.d. 20 september 2022 (75/2022) (HAMERSTUK)

wijziging geometrie: Federico Fellinistraat, Fons Rademakerspark, Nora Ephronstraat

andere beslispunten
2. Het college te machtigen om de geometrie van de volgende straten in Zuiderveld te wijzigen indien deze afwijkend worden aangelegd: Nora Ephronstraat,, John Fordstraat, Federico Fellinistraat, Alfred Hitchcockstraat, Fritz Langstraat, David Leanstraat, Sergio Leonestraat, Jacques Tatistraat, Orson Wellesstraat, Billy Wilderstraat, Op de set, Zuiderveld, Ingmar Bergmanpark, Bert Haanstrapark en Fons Rademakerspark.
3. Het college te machtigen om, indien het vanwege de aard van een toekomstige straat passender is om een ander achtervoegsel te gebruiken, de onder beslispunt 2 genoemde straatnamen hierop aan te passen.

Het raadsbesluit d.d. 2 november 2022 is op 8 november 2022 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 02-11-2022). In de openbare bekendmaking (publicatie­datum: 15-11-2022 09:00) staan de namen FedericoFellinistraat en AlfredHitchcockstraat (zonder spatie). Een externe bijlage met de tekening 574794 ontbreekt. In de bekendmaking staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 16 november 2022)

Gemeenteblad 2022, 506914

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022

agendapunt 4.7; raadsvoorstel d.d. 11 oktober 2022 (79/2022) (HAMERSTUK)

Universiteitsterrein: Douwine Norelpad, Fritz Polakpad, Gerard Disveldpad, Gerard Leckiepad, Ida Groenewoutpad, M.F. da Costa Gomezpad, Radboudplein, Rein van der Veldepad, Roos en Boukjepad, Thea Ivenspad;

wijziging geometrie: Buytendijkpad, Leoninuspad, Pieter Rabuspad, Spinozapad, Thomas van Aquinostraat, Willem Nuyenslaan;

intrekking: Erasmuspad, Gaiushof, Kemperpad, Thomas Morehof

niet vermeld (wijziging): Anna Maria Schuurmanpad, Comeniuslaan, Max Weberpad, Mercatorpad, Montessorilaan, Pieter Bondamplein, Wundtlaan

andere beslispunten
2. Het college te machtigen om de geometrie van de in beslispunt 1 genoemde straten te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.
3. Het college te machtigen om, indien het vanwege de aard van een toekomstige straat passender is om een ander achtervoegsel te gebruiken, de onder beslispunt 1 genoemde straatnamen hier op aan te passen.

In de openbare bekendmaking (publicatie­datum: 05-12-2022 09:00) staat de naam DouwineNorelpad (zonder spatie). Het raadsbesluit d.d. 30 november 2022 is op 6 december 2022 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 06-11-2022).

Gemeenteblad 2022, 538378

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022

agendapunt 10.1; Brieven ter afdoening door het college van B&W (tenzij anders vermeld) (HAMERSTUK)

- brief A4 d.d. 17 november 2022 van R. Essers inzake Gebiedsindeling gemeente Nijmegen*

Raadsbesluit d.d. 21 december 2022

agendapunt 4.5; raadsvoorstel d.d. 22 november 2022 (102/2022) (HAMERSTUK)

wijziging geometrie: Microweg

In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 27-12-2022 09:00) staat: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 28 december 2022)  Het raadsbesluit d.d. 21 december 2022 is op 28 december 2022 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 28-12-2022).

Gemeenteblad 2022, 574921

Raadsbesluit d.d. 21 december 2022

agendapunt 4.6; raadsvoorstel d.d. 22 november 2022 (99/2022) (HAMERSTUK)

woonplaats Nijmegen
Keizer Traianusplein (gedeelte) en Waalbrug² (wijziging): St. Titussingel;
wijziging geometrie: Prins Mauritssingel;

woonplaats Lent
Waalbrug⁴ en Prins Mauritssingel (gedeelte) (wijziging): St. Titussingel

niet vermeld: Keizer Augustusplein

enige beslispunt
1. Besluit straatnaam St. Titussingel vast te stellen, waarin geregeld wordt dat de nieuwe straatnaam St. Titussingel ontstaat, de geometrie van de Prins Mauritssingel en het Keizer Traianusplein aangepast en de straatnaam Waalburg (zoals vastgesteld in het raadsbesluit van 15-12-1999) ingetrokken wordt.

In de openbare bekendmaking (publicatiedatum: 27-12-2022 09:00) staan drie beslispunten en de melding: 'Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.' (per 28 december 2022)  Het raadsbesluit d.d. 21 december 2022 is op 28 december 2022 als brondocument ingeschreven in de BAG (begin geldigheid: 28-12-2022).

Gemeenteblad 2022, 574941

Raadsbesluit d.d. 5 april 2023

agendapunt 10.2; Brieven ter kennisgeving aan te nemen (HAMERSTUK)

- brief B6 d.d. 12 maart 2023 van R. Essers inzake Straatnaamgeving & idee voor nieuwe naam (Vredenburgplein)

 

actueel

raadsvoorstel d.d. 7 juni 2023

agendapunt 10.2; Brieven ter kennisgeving aan te nemen

- brief B6 d.d. 14 mei 2023 van R. Essers inzake Straatnaamgeving (Vredenburgplein)

zie Vredenburgplein | brief aan de raadnew

raadsvoorstel d.d. 28 juni 2023

agendapunt ... ; raadsvoorstel d.d. 23 mei 2023 (.../2023)

wijziging geometrie: Tolgrensstraat

beslispunt 2: Het besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie.

zie brief aan de raadnew

raadsvoorstel d.d. 28 juni 2023

agendapunt ... ; raadsvoorstel d.d. 23 mei 2023 (.../2023)

Hof van Holland (Lent): Claar Herckenrathstraat, Jo Heinsiushof, Marius van Beekplein, Toby Scholtehof, Toon Fredericksplein;

wijziging geometrie: Griftpad, Hertog Eduardplein, Zaligestraat

enkele beslispunten
3. Het college te machtigen om de geometrie van de in beslispunt 1 genoemde straten te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.
4. Het college te machtigen om, indien het vanwege de aard van een toekomstige straat passender is om een ander achtervoegsel te gebruiken, de onder beslispunt 1 genoemde straatnamen hier op aan te passen.
5. Het besluit treedt inwerking op de dag na publicatie.

zie brief aan de raadnew

 

procedure

De voorstellen van B&W inzake naamgeving van de openbare ruimten worden voorbereid door de ambtelijke werkgroep straatnaamgeving (niet openbaar). De raadsvoorstellen worden meestal zonder beraadslaging door de gemeenteraad afgedaan als hamerstuk. De besluiten worden gepubliceerd in het gemeenteblad.** Van de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken of beroep in te stellen wordt geen melding gemaakt.*

Aanvullingen, opmerkingen en/of vragen aan Rob Essers <gaypnt@xs4all.nl>. In verband met een afasie (taalstoornis) laat de informatie nog enige tijd op zich wachten.

StatCounter