Zadelstraat

"Vervallen naam (1521: Zadelstraat; Zedelerstraet) van een niet nader aan te duiden straat." (Teunissen 1933)

Zaligebrug (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000001804 (kunstwerk)

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2015: Zaligebrug

De Zaligebrug over de nevengeul (Spiegelwaal) verbindt de Oosterhoutsedijk met het Ossenwaardpad. De naam is een verwijzing naar de Zaligestraat in het verlengde van de brug. In de planfase werd de naam Citadelbrug gebruikt.

Volgens de tekening met nummer 482971-B (gewijzigd: 12-05-2015) is ook de weg vanaf de Oosterhoutsedijk bij de naamgeving betrokken. De Zaligebrug is niet geregistreerd als openbare ruimte van het type 'weg'.

Zaligestraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000470

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

kadastrale gemeente Lent, Sectie C (1819): De Zaligestraat
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: De Zalige straat
Cito no. 43 (ca. 1966): ZALIGERSTRAAT
ptt post 1978: zaligestr
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Zaligestraat
Besluit B&W d.d. 16 maart 2010: formalisering
Raadsbesluit d.d. 31 maart 2021: wijziging geometrie (niet geregistreerd)
Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023: wijziging geometrie

"Om hun landbouwgebieden te beschermen tegen overstromingen wierpen de Lentenaren al in de elfde eeuw dwarskaden en achterkaden op: de Steltsestraat in het oosten, de Modderstraat – nu Laauwikstraat (achterkade) – en de Zaligestraat, de dwarskade in het westen. Via een nauwe laagte tussen Doornick en de Steltsestraat kon het hoge Waalwater vrij naar het Visveld stromen.
Om dit water te keren, wierp Ressen de Ressense Wal op. Tussen Lent en Oosterhout bevond zich de volgende laagte (komgebied). Bij hoge rivierstanden zette het Waalwater de Koude Hoek en de Elten blank en kwam Lent op een eiland te liggen. De Oosterhouters legden hun dwarskade aan ten westen van het Hof van Holland.

De Zaligestraat heette in 1676 de Soelingsestraat. Het woord 'soel' of 'sol' betekent overstromingsvlakte. Nog steeds ligt de Zaligestraat wat hoger in het landschap. Kijken we richting Oosterhout. dan zien we een vrij open gebied met weinig bebouwing. Toen de bandijk er nog niet was, stroomde de Waal hier bij hoog water overheen en beschermde de Soelingsestraat de westelijke gronden van Lent. In de dertiende en veertiende eeuw werden de komgebieden afgesloten door de bandijken." (Jansen 2003)

Lange Straat
Op de topografische kaarten (Bonnebladen, blad 533 - Nijmegen) uit de periode 1868-1902 staat de naam 'Lange Straat'. Op de kaart uit 1903 is deze naam vervangen door Zaligestraat.

Bij de aanleg van het Splitsingspunt Lent is de aansluiting op de Griftdijk Noord verdwenen. De Zaligestraat begon sinds 2013 bij het (brom)fietspad langs de Graaf Alardsingel. Bij de bouw van de buurt Hof van Holland is de Zaligestraat nog verder ingekort.

Op de tekening met nummer 562840 bij het raadsbesluit d.d. 31 maart 2021 eindigt de Zaligestraat bij de Moormannstraat.

Zalmstraat

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Hollandschestraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923: Zalmstraat
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1923: Sweelinckstraat
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Sweelinckstraat

zalm (Salmo salar), vis uit de orde van de zalmachtigen (Salmoniformes)

Zaltbommelstraat

raadsvoorstel d.d. 30 maart 1955: Zaltbommelstraat
raadsvoorstel d.d. 27 juli 1955: Watertorstraat
Raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955: Watertorstraat

Zandkeverstraat

Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Zandkeverstraat
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1979: intrekking

zandkever, kever uit de familie van zandloopkevers (Cicindelidae)

De Zandkeverstraat is een niet-aangelegde verbinding tussen de Oude Molenweg en de Heidevenstraat. Op de Oude Molenweg is de ruimte tussen de huisnummers 193 en 203 nog altijd niet bebouwd. Voor het laatste blok van vier woningen aan de kant van de Heidevenstraat (nummer 134 t/m 140) is op 17 maart 1965 bouwvergunning verleend.

Zandkuil

Adresboek 1892: Hatert zandkuil

"Naam van den kuil bij den spoorweg aan den St. Teunismolenweg, bij den aanleg van het Maas Waalkanaal in 1933 gedeeltelijk met zand gevuld voor de omlegging van den spoorweg." (Teunissen 1933)

Aan de Zandkuilen en Aan de Kuilen waren de namen van plaatsen onder Brakkenstein. Ook de Wolfskuil werd in het verleden Zandkuil genoemd.

Villa 'de Zandkuil' (bouwjaar 1912), Berg en Dalseweg 379 [was: 371] Nijmegen, in de wijk Kwakkenberg is het resultaat van een verbouwing door de Nijmeegse architect Oscar Leeuw waarvoor op 19 oktober 1915 vergunning is verleend.

Zandse Plas

openbare ruimte ID 0268300000001699 (water)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 5 september 2012: Zandse Plas
verklaring d.d. 9 oktober 2012: ambtshalve correctie (woonplaats)

Zandse Plas, plas in natuur- en recreatiegebied De Waaijer

Volgens de BAG lag de Zandse Plas van 5 september 2012 tot 9 oktober 2012 in de woonplaats Lent. In het gemeentelijke Adressenoverzicht van 2 oktober 2012 stond de naam Zandseplas (één woord).

Zandsepad

openbare ruimte ID 0268300000001855

wijk 60 Ressen

kadastrale gemeente Ressen, Sectie A (1830): Ressensche Walleke
Raadsbesluit d.d. 4 juli 2018: Zandsepad

Het eerste deel (ca. 50 meter) van het Zandsepad ligt in de woonplaats Ressen. Het tweede deel ligt op de grens van de woonplaatsen Lent en Nijmegen. De even huisnummers liggen in de woonplaats Nijmegen. De oneven huisnummers liggen in de woonplaats Lent. De vaststelling van de naam houdt verband met de bouw van woningen aan de Zandse Plas.

even huisnummers
De woningen met de adressen Zandsepad 2 t/m 34 Nijmegen aan de zuidzijde van de Zandse Plas liggen in de buurt Pelseland in een gebied dat deel uitmaakt van het natuur- en recreatiegebied De Waaijer

2018
De naam van de openbare ruimte in de woonplaats Nijmegen is voor het eerst vastgesteld op 4 juli 2018. Op tekening nummer 536371 – A van het Zandsepad (woonplaats Lent) is dezelfde openbare ruimte ingekleurd als op tekening nummer 536371 – B van het Zandsepad (woonplaats Nijmegen). Alleen de legenda van beide tekeningen (gewijzigd 02-05-2018) verschilt.

Zandsepad (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000435

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

kadastrale gemeente Lent, Sectie A (1819): Het Ressensche Walleke
Raadsbesluit Elst d.d. 8 november 1935: Het Zandsche pad
ptt post 1978: zandsepad
Besluit B&W Elst d.d. 6 juli 1982: Zandsepad
Jansen 2003: Zandse Pad
Raadsbesluit d.d. 4 juli 2018: Zandsepad (wijziging geometrie)

"Het ontstaan van deze naam is zeer moeilijk te achterhalen. (...) Zeker is dat enkele namen als het Zandse Pad, de Vossenpels, Pelseland, Smitjesland en Keimate honderden jaren oud kunnen zijn. Vermoedelijk is de naam Zandse Pad zo ontstaan:
Voordat er rond de 12e en 13e eeuw met de aanleg van dijken langs de Waal begonnen werd, liepen bij het wassen van het water uit de Waal grote gedeelten van Lent en de Betuwe onder water. Bij het zakken van het water bleef er zand en klei achter. Klei is zwaarder dan zand en zakt eerder. Het zand kwam op de klei te liggen en vormde soms heuveltjes. Er zal wel een pad tussendoor gelopen hebben, vandaar de naam Zandse Pad. Aan het Zandse Pad lagen drie heuvels, waarvan er een niet is afgebroken. Op deze heuvel staat het 18e eeuwse halleboerderijtje van de heer Martens en mevrouw Tuil. Ze wonen er met hun drie dochters.
Het achtergebleven zand bleek een uitkomst te zijn. Het werd door de klei gewerkt, zodat tuingrond ontstond, die uitstekend geschikt bleek voor het telen van tabak, groenten, bloemen, bessen en fruit." (Jansen 2003)

Waarschijnlijk is de naam Zandsepad afgeleid van het toponiem 't Zand dat vanaf 1868 op de topografische kaarten (Bonnebladen, blad 533 - Nijmegen) staat vermeld. Het Zandsepad ligt sinds 2008 in de buurt Pelseland.

2018
De geometrie van de openbare ruimte in de woonplaats Lent is op 4 juli 2018 gewijzigd. Op tekening nummer 536371 – A van het Zandsepad (woonplaats Lent) is dezelfde openbare ruimte ingekleurd als op tekening nummer 536371 – B van het Zandsepad (woonplaats Nijmegen). Alleen de legenda van beide tekeningen (gewijzigd 02-05-2018) verschilt.

Vanaf Zandsepad 9 Lent liggen de oneven huisnummers aan openbare ruimte ID 0268300000001855 in de aangrenzende woonplaats Nijmegen. In de BAG zijn alle oneven huisnummers gerelateerd aan openbare ruimte ID 0268300000000435 in de woonplaats Lent.

Zandsepad (Ressen)

openbare ruimte ID 1705300000000794

woonplaats Ressen (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Ressen (gemeente Lingewaard) (per 1 januari 2001)

Het eerste deel (ca. 50 meter) van het Zandsepad tussen de Zandsestraat in Bemmel en de Woerdsestraat in Ressen ligt in de woonplaats Ressen in de gemeente Lingewaard. Er zijn geen bijbehorende adressen. Het Zandsepad in de woonplaats Ressen ligt in de bebouwde kom 'Bemmel'.

Zandseplas

Zandsestraat (Bemmel)

openbare ruimte ID 1705300000000295

woonplaats Bemmel (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Bemmel (gemeente Lingewaard) (per 1 januari 2001)

verlengde van Vossenpelssestraat

De Zandsestraat ligt in de gemeente Lingewaard.

Zandweg

openbare ruimte ID 0268300000000801

wijk 13 St. Anna

Raadsbesluit d.d. 4 april 1956: Zandweg
ptt post 1978: zandwg

"De ligging van deze weg is niet bekend." (Teunissen 1933)

"Deze weg, van de Hatertseweg, richting Knollenpad, Kastanjelaan, was vroeger een doodlopend zandpad. Alhoewel thans bestraat, kreeg het bij R. van 4 april 1956 de naam Zandweg." (Hendriks 1987)

Zeboestraat

openbare ruimte ID 0268300000000802

wijk 11 Hazenkamp

Raadsbesluit d.d. 6 maart 1963: Zeboestraat
ptt post 1978: zeboestr

zeboe (Bos indicus), rund uit de familie van de holhoornigen (Bovidae)

Raadsbesluit d.d. 8 november 1961
Raadsbesluit d.d. 6 maart 1963, intrekking

In verband met een wijziging van het stratenplan werd de naam van de niet-aangelegde Zeboestraat tussen Lamastraat (Kameelstraat) en Okapistraat in 1963 ingetrokken en werd deze naam elders gebruikt.

Zebrastraat

openbare ruimte ID 0268300000000803

wijk 13 St. Anna

Besluit B&W d.d. 7 november 1940*: Zebrastraat
ptt post 1978: zebrastr

zebra, wit paard met zwarte strepen, geslacht Equus uit de familie van de paardachtigen (Equidae)

Zeeheldenbuurt

wijk 02 Bottendaal

Teunissen 1933: Zeeheldenbuurt (Admiralenbuurt)
Volkstelling 1947: buurt 02 Zeeheldenbuurt
Woningtelling 1956: buurt 02 Zeeheldenbuurt
Volkstelling 1960: buurt 02 Bottendaal

"Evertsenstraat, van Heemskerckstraat, Jan van Galenstraat, Piet Heinstraat, de Ruyterstraat, Trompstraat. Zie de toelichting bij Vogelenbuurt. De buurt wordt ook wel genoemd: Admiralenbuurt." (Teunissen 1933)

"omgeving de Ruyterstraat, Graafseweg en spoorlijn Nijmegen-Venlo, gelegen ten westen van de St. Annastraat" (Hendriks 1987)

Zeeheldenbuurt (vanaf 1899), buurt in de wijk Bottendaal met de volgende openbare ruimten:
a. Bestevaerhof, Biesmanstraat, Cortenaerpad, de Ruyterstraat, Evertsenstraat, Jan de Wittstraat, Jan van Galenstraat, Jan van Speykstraat, Karel Doormanstraat, Piet Heinstraat, Trompstraat, van Heemskerckstraat, Willem Barentszstraat, Witte de Withstraat;
b. verdwenen naam: Ruytersteegje;
c. niet-bestaande namen: Van Speijkstraat, Zoutmanstraat

In het raadsbesluit d.d. 9 september 1899 zijn de voorgestelde namen de Ruijterstraat, Sweersstraat en Van Speijkstraat vervangen door Schoolstraat, Dr. Jan Berendsstraat en St. Stephanusstraat.

Op 18 november 1899 is de naam Schoolstraat gewijzigd in De Ruyterstraat en de naam Trompstraat in Schoolstraat. De Trompstraat (raadsbesluit d.d. 27 maart 1909) en Jan van Speykstraat (raadsbesluit d.d. 18 maart 1982) liggen elders in de buurt. De Sweersstraat (raadsbesluit d.d. 5 februari 1910) ligt in de wijk Altrade.

Bij de Volkstelling 1947 en de Woningtelling 1956 was Zeeheldenbuurt de benaming voor de gehele wijk Bottendaal.

Zeeland

"Naam van een gesloopt bastion, dat buiten de voormalige Hezelpoort was gelegen." (Teunissen 1933)

Zeelbaan

Zeeltstraat

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Zeeuwschestraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923: Zeeltstraat
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1923: Obrechtstraat
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Obrechtstraat

zeelt (Tinca tinca), vis uit de orde van de karperachtigen (Cypriniformes)

Zeeuwschestraat

raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Zeeuwschestraat
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 2 oktober 1923: Zeeltstraat
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: aangehouden
raadsvoorstel d.d. 26 oktober 1923: Obrechtstraat
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 1923: Obrechtstraat

Zeeland, Nederlandse provincie, gelegen in het zuidwesten van het land

Zegelringstraat

openbare ruimte ID 0268300000000383

woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen (historisch)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 50 Oosterhout

Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2001: Zegelringstraat

zegelring, Romeinse vingerring met afbeelding van Fortuna, vondst uit Bataafs dorpje onder deze wijk (0 – 250 na Chr.)

Zegerspad

openbare ruimte ID 0268300000001830

wijk 33 Meijhorst

Raadsbesluit d.d. 30 maart 2016: Zegerspad

"De familie Zegers pachtte op de plaats van het te vernoemen pad vanaf 1930 een gemeentelijke boerderij en voerde er een gemengd bedrijf met veeteelt, akkerbouw en fruitteelt. Drie generaties Zegers hebben op de boerderij gewoond. (...) vanaf 1967 kreeg de boerderij een andere functie en werd een jongerencentrum. De laatste 15 jaar is de boerderij meer en meer in verval geraakt, met als dieptepunt de brand in 2007." (raadsvoorstel 42/2016)

De straatnaam en het huisnummer van de boerderderij zijn in de loop van de 20e eeuw een aantal malen gewijzigd. Het pand had de volgende adressen:

- periode 1915-1925 : Graafsche weg 781
- vanaf 1925 : Dukenburgscheweg 119
- vanaf 1947 : Dukenburgseweg 119
- na 1951 : Dukenburgseweg 39
- periode 1958-1969 : Oude Dukenburgseweg 39
- vanaf 1969 : Meijhorst 7043 *

Ter gelegenheid van van het 50-jarig bestaan van het stadsdeel Dukenburg heeft een aangrenzend pad in Meijhorst de naam Zegerspad gekregen (raadsbesluit d.d. 30 maart 2016). Het pad is een overblijfsel van de lanen op het landgoed Duckenburg. Voormalig jongerencentrum De Boerderij is in 2019 gesloopt in verband met de herinrichting van het Winkelcentrum Meijhorst.

Zeigelbaan

Wijk B (1812)

Kiers 1751¹: Seigel Baan
Van Suchtelen 1779: Zeijl baan
Nijmegen 1812: Uit de Regulierstraat op de Zeigelbaan, Zeigelbaan
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Zygelbaan
Wegenlegger 1859: Zijgelbaan
Adresboek 1892: zeigelbaan
Nijmegen 1900: Zeigelbaan
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Zeigelbaan
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking
Besluit B&W d.d. 13 december 1950: intrekking (per 13 december 1950)

"Veel mensen zullen de Zeigelbaan nog kennen als een druk bezochte winkelstraat. In 1944 is de straat net als een groot deel van de rest van de binnenstad door het bombardement met de grond gelijk gemaakt. (...)" (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

"Oudtijds: Seylbaen, d.i. touwslagersbaan
1432: Zeelbaen
1462: Zeeldrijersbaen
1522: Zeelbaen
1615: Seelbaenschestraet
1728: Seygelbaan; daarna en ook nog in
1803: Zeilbaan en
1884: ook wel Zijgelbaan.
Treft men in oude bescheiden dezen naam (namen) zoo staat niet vast, dat de tegenwoordige Zeigelbaan bedoeld wordt. Ook andere straten, waar een touwslagersbaan was gevestigd, werden met den naam Seylbaen enz. aangeduid." (Teunissen 1933)

"Zijgelbaan : Van de Molenstraat tot de Kroonstraat" (Legger B 1859, nr. 102)

Op kaart 35. DE STAD ± 1450 (Gorissen 1956, p. 79) staat de naam Zeelbaan op de plaats van de tegenwoordige Bloemerstraat.

De Zeigelbaan lag aan de zuidzijde van het huidige Plein 1944. Zeigelbaan, Kroonstraat en Achter Valburg vormden voor de wederopbouw een oost-westverbinding tussen Molenstraat en Parkweg. Zij behoren tot de straten die zwaar getroffen werden bij het bombardement op 22 februari 1944.

Zeigelhof

openbare ruimte ID 0268300000000480

wijk 01 Stadscentrum

Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: Zeigelhof
Raadsbesluit d.d. 28 februari 1951: inwerkingtreding
Raadsbesluit d.d. 27 februari 1985: Zeigelhof
Besluit B&W d.d. 3 september 1985: inwerkingtreding (per 1 september 1985)
ptt post 1991: zeigelhof

"Dit doodlopend hofje herinnert aan de drukke winkelstraat de Zeigelbaan die, voor de verwoesting van de binnenstad in 1944, ongeveer lag aan de zuidzijde van het Plein 1944 en liep van de Molenstraat naar de Bloemerstraat. (...)" (Hendriks 1987)

De naam Zeigelhof is vooral bekend van de plannen voor een Zeigelhofgarage die in 1981 leidden tot de Piersonrellen, de grootste militaire operatie in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. De Zeigelhof is sinds 1985 een zijstraat van de Bloemerstraat.

In beslispunt 3 van het raadsbesluit uit 1985 is sprake van de intrekking van een niet-bestaand raadsbesluit van 27 december 1950 betreffende de naam Zeigelhof.

Zeisstraat

Besluit B&W d.d. 6 februari 1940: Zeisstraat
Besluit B&W d.d. 23 april 1940: Sikkelstraat
Besluit B&W d.d. 7 mei 1940: Landbouwstraat

zeis, landbouwwerktuig om gras of koren mee te maaien

zelfde namen

Zellersacker¹

openbare ruimte ID 0268300000000293 (versie 1) (administratief gebied)
openbare ruimte ID 0268300000001753 (versie 1) (administratief gebied)

wijk 40 't Acker

Raadsbesluit d.d. 3 november 1977: Zellersacker
Raadsbesluit d.d. 8 november 1979: Zellersacker
Raadsbesluit d.d. 21 augustus 1980: Zellersacker
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Zellersacker
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)
verklaring d.d. 11 maart 2014: opnieuw opgevoerd

"naar de veldnaam Zellerkamp, een veldnaam in Neerbosch" (Hendriks 1987)

Zellersacker, buurt in de wijk 't Acker met de volgende openbare ruimten:
a. Bert Oosterboschpad (gedeelte), De Omloop (gedeelte), De Ontmoeting (gedeelte), Piet Moeskopspad (gedeelte), Zellersacker;
b. grensstraten (gedeelte): Ackerbroekweg, Broekstraat;
c. niet-vastgestelde namen: Zellersacker 10e t/m 21e straat

Een kleiner opzet van de geprojecteerde buurt Zellersacker leidde in 1980 tot aanpassing van de grens tussen de wijken 't Acker en 't Broek. Op 11 maart 2014 is het type 'administratief gebied' bij openbare ruimte ID 0268300000000293 gewijzigd in 'weg' en is Zellersacker opnieuw opgevoerd als openbare ruimte van het type 'administratief gebied'.

Zellersacker²

openbare ruimte ID 0268300000000293 (versie 2) (weg)

wijk 40 't Acker

Besluit B&W d.d. 26 oktober 1976: kaderstellend
ptt post 1991: zellersacker
verklaring d.d. 11 maart 2014: ambtshalve correctie (type)

Zellersacker, alle straten in de buurt Zellersacker waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1002 t/m 2193)

Zellersacker 10e t/m 21e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht.

Zellersacker 10e straat >

wijk 40 't Acker

Zellersacker 1001 t/m 1003 Nijmegen
Zellersacker 1002 t/m 1016 Nijmegen

Zellersacker 11e straat

wijk 40 't Acker

Zellersacker 1101 t/m 1105 Nijmegen
Zellersacker 1102 t/m 1106 Nijmegen

Zellersacker 12e straat

wijk 40 't Acker

Zellersacker 1201 t/m 1235 Nijmegen
Zellersacker 1202 t/m 1234 Nijmegen

Zellersacker 13e straat

wijk 40 't Acker

Zellersacker 1302 t/m 1320 Nijmegen
Zellersacker 1305 t/m 1397 Nijmegen

Zellersacker 14e straat

wijk 40 't Acker

Zellersacker 1401 t/m 1437 Nijmegen
Zellersacker 1402 t/m 1432 Nijmegen

Zellersacker 15e straat

wijk 40 't Acker

Zellersacker 1501 t/m 1553 Nijmegen
Zellersacker 1502 t/m 1548 Nijmegen

Zellersacker 20e straat

wijk 40 't Acker

Zellersacker 2001 t/m 2067 Nijmegen
Zellersacker 2002 t/m 2034 Nijmegen

Zellersacker 21e straat

wijk 40 't Acker

Zellersacker 2101 t/m 2178 Nijmegen
Zellersacker 2102 t/m 2193 Nijmegen

Zellersgas

"1413: 'gas naar Johan Zellars huis'.
Het aanzienlijk R.K. geslacht Zellar of Zeller komt van de vroegste tijden af in de annalen der stad voor. Verschillende leden van dit geslacht zijn schepen en enkele burgemeester van Nijmegen geweest. In de 18e eeuw vestigden de nakomelingen zich in België en werden daar tot den adelstand verheven.
1482: Zellersgas.
De gas was vermoedelijk gelegen bij den Hessenberg." (Teunissen 1933)

Johan Koydken de Zellar was in 1377 burggraaf van Nijmegen.

Zellerskamp

Teunissen 1933: Zeller's camp

"Vervallen naam (1695) van een terrein, liggende 'op den Hoogenvelde naer St. Anthonius moolen, tusschen die Lantweer en de gemeyne Hatertschestraet'. Mogelijk is dit hetzelfde stuk land, dat in 1330 van de stad gekocht werd door Derick van Zellar; het werd toen beschreven als 'gelegen bij den Muynthovell, bij die Lantweren, baldende 8 mergen'." (Teunissen 1933)

Zernikeplaats

openbare ruimte ID 0268300000000819

wijk 17 Heijendaal

Besluit B&W d.d. 30 januari 1979: Zernikeplaats
ptt post 1991: zernikeplaats

Frits Zernike (Amsterdam 16 juli 1888 – Amersfoort 10 maart 1966), natuurkundige; zie www.biografischportaal.nl

"Frederik (Frits) Zernike (1888-1966), Nederlands natuurkundige, van 1920 tot 1958 hoogleraar te Groningen.
Van zijn veelzijdige activiteiten zijn vooral bekend zijn nadere verklaring van de brownbeweging (afspiegeling van de warmtebeweging der moleculen), zijn onderzoekingen inzake de verstrooiing van röntgenstralen door vloeistoffen en zijn werk op het gebied der theoretische statistiek en dat der golfoptica.
Voor zijn uitvinding van de fasecontrast-microscoop werd hem in 1953 de Nobelprijs voor natuurkunde toegekend. De Zernikeplaats is gelegen op het Universiteitsterrein." (Hendriks 1987)

Annie Mankes-Zernikestraat
Naar zijn oudere zus Anne Zernike (1887-1972)* zijn straten genoemd in Spijkenisse (1988), Arnhem (1990) en Hoofddorp (1991). Als doopsgezind predikante in Bovenknijpe (De Knipe) was zij in 1911 de eerste vrouwelijke dominee van Nederland.

Zes Huizen

"Het gedeelte tusschen Doddendaal-Oude Varkensmarkt en Kroonstraat-Zeigelbaan droeg in 1582 en later den naam Zes Huizen.
1582: 'Sess Huysen, achter die Seijlbaen'
1628: Sess Huys
1718: Zes Huysen." (Teunissen 1933)

Tussen Kroonstraat en Doddendaal stonden tot het bombardement op 22 februari 1944 nog altijd zes huizen (Bloemerstraat 111 t/m 127A).

Zes Huizenhof

openbare ruimte ID 0268300000000311

wijk 01 Stadscentrum

Raadsbesluit d.d. 18 maart 1953: Bloemerhof
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Zes Huizenhof (per 1 januari 2010)

expeditiehof tussen Regulierstraat en Bloemerstraat

De naam Bloemerhof is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Zes Huizenhof. Aan het enige adres (bedrijfspand), Bloemerhof 30 Nijmegen, is de nieuwe naam telefonisch doorgegeven.

Zeshuizenhof

Zeumke

Zeumplankje

zeven heuvels

zg. straten

Zichtstraat

openbare ruimte ID 0268300000000804

wijk 10 Nije Veld

Besluit B&W d.d. 6 februari 1940: Zichtstraat
ptt post 1978: zichtstr

zicht, korte zeis (landbouwwerktuig)

Ziekenhuisweg

Besluit B&W d.d. 12 februari 1974: René Descartesdreef

De René Descartesdreef werd in de periode 1956-1974 Ziekenhuisweg genoemd.

Ziekenstraat

Ziekerpoort

Wijk A (1812)

Isaac van Geelkercken 1639: Siecker poort
Blaeu 1649: Siecker poort
Nicloaes van Geelkercken 1653: Siecker poort
Feltman 1669: Siecker poort
Kiers 1751¹: Sieker Poort toegemuirt
Kiers 1751²: Sieker Poort toegm
Hollandt & Van Suchtelen 1752: Sieker Poort, toegemets:
De Witte 1756: Sieeker poord toegemaakt
Van Suchtelen 1779: Oude Siekerpoort
Nijmegen 1812: Ziekerpoort
Teunissen 1933: Ziekerpoort (Sieckerpoort)

"De Zieke- of Ziekerpoort na de uitlegging der stad gebouwd, werd, vóór de vernieuwing der buitenwerken, in 1701 nog gebruikt. Op de plaats, waar de uitgang toen was, liggen nu (...) twee sterkten [het Steenenkruis en Kijk in den pot /RE]." (Buurman 1829, p. 21)

"Gebouwd in de 15e eeuw (...)." (Teunissen 1933)

Bij het veranderen van de vestingwerken in 1701 werd de Ziekerpoort dichtgemetseld, maar in de periode 1811-1815 was deze poort weer tijdelijk in gebruik. De poort werd in 1877 gesloopt; zie www.noviomagus.nl.

Ziekerstraat

openbare ruimte ID 0268300000000805

Wijk A (1812)
wijk 01 Stadscentrum

Kiers 1751¹: Sieker Str.
Van Suchtelen 1779: Sieker straat
Nijmegen 1812: Ziekerstraat
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Zieken Straat
Wegenlegger 1859: Ziekenstraat
Raadsbesluit d.d. 23 april 1881: Ziekenstraat
Adresboek 1892: ziekenstr
Nijmegen 1900: Ziekerstraat
Raadsbesluit d.d. 24 november 1906: van Schevichavenstraat (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Ziekerstraat
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: handhaving
ptt post 1978: ziekerstr

"1434: Zikerstrate
1580: Syckerstraette en
1730: Sieckerstraet.
De straat is genoemd naar het Leprozenhuis, dat in het verlengde der straat gelegen was. Dit huis werd in 1579 afgebroken. Men schreef vroeger algemeen Ziekerstraat; de letter r vormde in oud-Nijmeegsch dialect het meervoud." (Teunissen 1933)

"Ziekenstraat : Van de Varkensmarkt tot de Ziekenpoort" (Legger B 1859, nr. 80)

Het nieuwe gedeelte van de Ziekenstraat vanaf Tweede Walstraat tot aan Oranjesingel werd aanvankelijk in de volksmond Verlengde Ziekenstraat genoemd.

"Het R. van 23 April 1881 gaf echter aan het verlengde gedeelte der straat den naam Ziekenstraat. Tot 24 November 1906 behoorde het gedeelte van de van Schevichavenstraat tusschen de van Welderenstraat en den Oranjesingel tot de Ziekerstraat. Op 9 Juli 1924 stelde de Gemeenteraad vast, dat de straatnaam moet geschreven worden met een r en niet met een n.
Het Leprozenhuis lag aan den Molickscheweg [lees: Moldickschestraat /RE] (weg naar Mook)." (Teunissen 1933)

"De Ziekerstraat in Nijmegen zou zijn naam danken aan het melaatsenhuis dat tot 1579 in het verlengde van deze straat lag, zo luidt het gangbare verhaal. Stadsarchivaris Van Schevichaven (1827-1918) suggereerde echter een andere betekenis. 'Zieker' zou afkomstig zijn van het werkwoord ziekeren ofwel sijpelen. Op de plek van deze straat lag namelijk van oudsher een poel.
Tot in de achttiende eeuw had Nijmegen drie van zulke stadspoelen. De andere lagen aan het Kelfkensbos en aan de Molenstraat. (...)" (Geert Geenen, De Gelderlander, 6 oktober 2005)

huisnummering
Vanaf 1880 waren de huizen in de Ziekenstraat doorlopend genummerd vanaf de Molenstraat langs de linkerkant in de richting van de Oranjesingel en langs de andere kant terug.

In de periode 1890-1910 begon de nummering bij de Oranjesingel, waarbij de oneven nummers aan de linkerkant en de even nummers aan de rechterkant lagen. De voormalige Rijkskweekschool (bouwjaar 1881) van de rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst (1844-1906)*, van Schevichavenstraat 12, had tot de straat­naamwijziging huisnummer 1.

Sinds 1910 loopt de huisnummering van de Molenstraat naar de van Schevichavenstraat. Bij deze laatste ingrijpende hernummering zijn de nummers als volgt gewijzigd:

- Ziekenstraat 98 t/m 14 : Ziekenstraat 3 t/m 163
- Ziekenstraat 125 t/m 5 : Ziekenstraat 2 t/m 150

De Ziekerstraat is een van de straten die getroffen werden bij het bombardement op 22 februari 1944.

Zijgelbaan

Zijpendaalstraat

openbare ruimte ID 0268300000000806

wijk 16 Hatert

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Zijpendaalstraat
Raadsbesluit d.d. 27 september 1961: Zijpendaalstraat
ptt post 1978: zypendaalstr

"Naar het kasteel Zijpendaal, gelegen ten noordwesten van Arnhem aan de weg naar Hoenderlo.
Eigendom van de gemeente Arnhem. Het oude huis is omstreeks 1651 opgetrokken. In 1743 is het afgebroken en vervangen door het huidige. De naam is afkomstig van Zijpe of Sijpe, een bronnenterrein dat in een vallei of dal ligt. Later zijn deze zijpen door uitgraving tot vijvers vergroot." (Hendriks 1987)

Huis Zypendaal*
In Arnhem wordt de naam veelal met y geschreven en uitgesproken als 'Siependaal'. De naamgeving houdt verband met 'siepelen' (sijpelen). Volgens de BAG heten de openbare ruimten in de woonplaats Arnhem: Park Zijpendaal en Zijpendaalseweg.

"Even afrekenen met een hardnekkig misverstand: het is niét sjiek om Huis Zypendaal in Arnhem uit te spreken als Zijpendaal. Dat is gewoon hartstikke fout. Jorien Jas, conservator van Geldersch Landschap & Kasteelen, legt uit waarom. 'Het water van de Sint Jansbeek siepelt langs Huis Zypendaal, vandaar de naam. Zo is dat 250 jaar geleden bedacht.'" (Dorine Steenbergen, De Gelderlander, 8 mei 2014)

Zilver- en goudsmedenbuurt

Zilversmedenbuurt

wijk 08 Groenewoud

Hendriks 1987: Zilver- en Goudsmedenbuurt

"gelegen tussen de Groenewoudseweg, Groesbeekseweg, d'Almarasweg en spoorlijn Nijmegen-Venlo en Driehuizerweg" (Hendriks 1987)

Zilversmedenbuurt, Zilver- en goudsmedenbuurt, Plan Groenewoud (vanaf 1959), buurt in de wijk Groenewoud met de volgende openbare ruimten:
a. Gerrit van Durenstraat, Grameystraat, Grevinckstraat, Hendrik de Bruynstraat, Jan Willem Passtraat, Peter Scheersstraat, Schlatmaeckerstraat, Van Cranenborchstraat, Van den Boenhoffstraat, Van Haapsstraat, Wijntgensstraat, Willem Degenstraat, Willem Schiffstraat;
b. verdwenen namen: Hendrik Centenstraat, Johann Koetsstraat, Lesierstraat

Zilverdenpad

openbare ruimte ID 0268300000000807

wijk 06 Hengstdal

Besluit B&W d.d. 17 augustus 1950: Zilverdenpad

pad tussen Olijfwilgstraat en Lijsterbesstraat in het verlengde van de Zilverdenstraat

Zilverdenplantsoen

openbare ruimte ID 0268300000000481 (weg)

wijk 06 Hengstdal

Besluit B&W d.d. 17 augustus 1950: Zilverdenplantsoen
ptt post 1978: zilverdenplnts

plantsoen tussen Lijsterbesstraat en Postweg in het verlengde van het Zilverdenpad

Zilverdenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000808

wijk 06 Hengstdal

Besluit B&W d.d. 17 augustus 1950: Zilverdenstraat
ptt post 1978: zilverdenstr

zilverden, zilverspar (Abies alba), boom uit de dennenfamilie (Pinaceae)

Zoerenkampweg

Raadsbesluit d.d. 23 oktober 1980: Zoerenkampweg
Raadsbesluit d.d. 4 november 1987: Microweg

De naam van de weg is afgeleid van de veldnaam Zoerenkamp.

zogenaamde straten

Bij de zogenaamde straten gaat het veelal om niet-vastgestelde namen van straten uit het begin van de 20e eeuw die (nog) geen gemeentelijk eigendom waren. Deze werden vaak genoemd naar de eigenaar en/of degene die er de eerste huizen liet bouwen. In een aantal adresboeken zijn ze herkenbaar aan de afkorting zg, zg. of z.g. voor de straatnaam.

a. niet-vastgestelde namen: Aalbersstraat, Buskensstraat, de Swartstraat, Mauritsstraat, Seegersstraat, Tweede van Hezewijkstraat, Van Benthemstraat, Van der Waardenstraat, Van Drielstraat, Van Heeswijkstraat, Van Hezewijkstraat, Van Kempenstraat;
b. alsnog vastgestelde namen: van Rosendaelstraat, Derde van Hezewijkstraat

Zomergem

Zomerlindestraat (Lent)

openbare ruimte ID 0268300000000450

woonplaats Lent (gemeente Elst) (historisch)
woonplaats Lent gemeente Nijmegen (per 1 januari 1998)
woonplaats Lent (per 10 juni 2009)

wijk 70 Lent

Besluit B&W Elst d.d. 3 oktober 1989: Berkenstraat
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009: Zomerlindestraat (per 1 januari 2010)
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: geformaliseerd (Berkenstraat)

zomerlinde (Tilia platyphyllos), grootbladige linde, geslacht (Tilia) uit de lindefamilie (Tiliaceae)

De naam Berkenstraat is met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in Zomerlindestraat. Bewoners van de 18 adressen konden kiezen uit twee alternatieven: Betulastraat en Zomerlindestraat. Deze laatste optie kwam in de plaats van de Sierkersstraat, nadat de Brandweer meldde dat deze naam te veel lijkt op Ziekerstraat. De Zomerlindestraat kreeg 8 van de 16 uitgebrachte stemmen (één ongeldig).

Zomerlust

Van der Aa 1851: ZOMERLUST

"ZOMERLUST,  buit. in het Rijk van Nijmegen, prov. Gelderland, distr., arr., kant., gem. en ½ u. Z. W. van Nijmegen, in het d. Hees.
Dit buit. beslaat, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van 2 bund. 57 v. r. 50 v. ell., en wordt in eigendom bezeten door de erven E. VAN ELDIK, woonachtig te Nijmegen." (Van der Aa 1850, deel 13, p. 257)

"Voormalig buitengoed te Hees, dat vermoedelijk aan de Breedestraat was gelegen. Het werd in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 18 december te 1841 te huur aangeboden." (Teunissen 1933)

Zomerlust lag op de hoek van de Laarsedam en behoorde tot de nalatenschap van met Engel Bart van Eldik (ca. 1784-1840). Volgens een advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 21 december 1841 lag het 'in het midden van het Dorp Hees' en was het 'groot 63 Roeden 60 Ellen'.

De laatste keer (?) dat de naam Zomerlust gebruikt werd, was bij de verkoop van de buitenplaats in 1852. In de advertenties in het Algemeen Handelsblad van 19 en 27 maart 1852 en in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 7 en 10 april 1852 blijkt de grootte ten opzichte van 1841 aanmerkelijk toegenomen te zijn. De toename is gelijk aan de grootte van perceel nr. 231 en 232 van de kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie A: De Biezen (Tweede Blad). Het laatste perceel, genaamd Dominé'skamp, werd op 15 april 1852 afzonderlijk te koop aangeboden.

Bredestraat 162
Op de plaats van het oorspronkelijke huis staat de zogenaamde tuinmanswoning die in 1935 in opdracht van de Zusters van Barmhartigheid vernieuwd, uitgebreid en veranderd is.

Zomervreugd

"Kweekerij aan den Wolfkuilscheweg bij de Dorpsstraat te Hees." (Teunissen 1933)

"Na Somerchem volgt links eene flinke boerderij, rechts is de kweekerij Zomervreugd van de heeren van Ingen senior en junior gelegen (...)." (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 1912, p. 174)

"1435  Ingen & Zn., W.F. v., Bloemisten, Wolfkuilscheweg 176, Hees" (telefoongids 1915)

Wolfskuilseweg 176 (vanaf 1953: Molenweg 71) lag op de plaats van Molenweg 55 A t/m 55 C Nijmegen (bouwjaar 2018).

Zonnebaars

pand ID 0268100000083236

wijk 16 Hatert

Woonzorgcomplex Zonnebaars, Irene Vorrinkstraat 403 Nijmegen

Zonnebloem

Zonnebloem Wadi (Lent)

openbare ruimte ID ... (terrein) [niet vastgesteld]

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Professor Trifonius Zonnebloem is een van de belangrijkste personages in de stripreeks De avonturen van Kuifje van de Belgische striptekenaar Hergé (1907-1983).

De wadi ('Water Afvoer Drainage en Infiltratie') is een opslag- en infiltratievoorziening voor tijdelijk hemelwater. De term is ontleend aan de Arabische naam voor een vaak droog rivierdal.

Bij de Kuifjestraat is een openbare ruimte tussen huisnummer 55 t/m 75 en 58 t/m 84 aangeduid met de naam Zonnebloem Wadi in plaats van Zonnebloem-wadi of Zonnebloemwadi. De naam is (nog) niet vastgesteld door de gemeenteraad.

Zonnebloemkwartier

Zonnebloemstraat

openbare ruimte ID 0268300000000809

wijk 21 Wolfskuil

Besluit B&W d.d. 28 november 1947: Zonnebloemstraat
Besluit B&W d.d. 3 september 1948: Zonnebloemstraat
ptt post 1978: zonnebloemstr

zonnebloem (Helianthus annuus), tot 3 meter hoge eenjarige plant uit de composietenfamilie (Asteraceae)

Zonnebloemwadi

Zonnekamp

Zonstraat

openbare ruimte ID 0268300000000810

wijk 23 Heseveld

Raadsbesluit d.d. 27 september 1961: Zonstraat
ptt post 1978: zonstr

Zon, ster die zich het dichtst bij de aarde bevindt, centrum van ons zonnestelsel

Zoutmanstraat

Johan Arnold Zoutman (Reeuwijk 10 mei 1724 – 's-Gravenhage 7 mei 1793), schout-bij-nacht van Holland en West-Friesland, bevelhebber van de Nederlandse vloot tijdens de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784); zie www.biografischportaal.nl

In de raadsvergadering van 27 maart 1909 adviseerde raadslid C.A.P. Ivens de Graafsche dwarsstraat bijvoor­beeld Zoutmanstraat te dopen omdat de straat in de 'Zeeheldenwijk' ligt. De naam Zoutmanstraat is daarna niet meer ter sprake gekomen.

In meer dan twintig andere woonplaatsen in Nederland is wel een openbare ruimte naar de zeeheld Zoutman genoemd.

Zuid

Zuid-Afrikaanse buurt

Zuiderkerktrappen

openbare ruimte ID 0268300000001250 (weg)

Wijk D (1812)
wijk 00 Benedenstad

Nijmegen 1812: De Kerktrappen, Kerktrappen
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Kerk trappen
Adresboek 1892: kerktrappen
Nijmegen 1900: Kerktrappen
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Kerktrappen I-II (Kerktrappen I)
Raadsbesluit d.d. 6 februari 1985: Zuiderkerktrappen
ptt post 1991: zuiderkerktrappen

Zuiderveld¹

openbare ruimte ID 0268300000001540 (administratief gebied)

woonplaats Ressen (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (per 1 januari 1997)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 60 Ressen

kadastrale gemeente Ressen, Sectie A (1830): Zuider Veld
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008: Zuiderveld
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009: wijkindeling

Zuiderveld, buurt in de wijk Ressen, ten noorden van de Keizer Hendrik VI-singel;
a. Zuiderveld-West (geamendeerd raadsvoorstel d.d. 6 maart 2018): Alfred Hitchcockstraat, Bert Haanstrapark, Billy Wilderstraat, David Leanstraat, Federico Fellinistraat, Fons Rademakerspark, Fritz Langstraat, Ingmar Bergmanpark, Jacques Tatistraat, John Fordstraat, Frank Caprastraat Nora Ephronstraat, Op de set, Orson Wellesstraat, Sergio Leonestraat, Zuiderveld;
b. grensstraten: Griftdijk (gedeelte), Keizer Hendrik VI-singel, Margaretha van Mechelenweg

'Zuider Veld' staat op het minuutplan uit 1830 van de kadastrale gemeente Ressen vermeld als de naam van een deel van Sectie A: Ressen (Blad 3) ten zuiden van Hoeksenhof. Het gebied ten westen van de Verloren Zeeg lag in de kadastrale gemeente Slijk-Ewijk, Sectie A: Oosterholt.

Op 10 juni 2009 is de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen zodanig aangepast, dat deze op de as van de Griftdijk komt, waarmee de nieuwe buurt Zuiderveld volledig binnen de grenzen van de nieuwe wijk Ressen valt.

De gemeenteraad heeft op 19 november 2014 voor de straatnaamgeving in de buurten Zuiderveld en Grote Boel de thema's (internationale) filmregisseurs en (internationale) moderne literatuur en oude toponiemen vastgesteld. De openbare ruimten in Zuiderveld zijn vrijwel allemaal genoemd naar mannelijke regisseurs. Het Joris Ivensplein (raadsbesluit d.d. 4 oktober 1988) ligt in de wijk Benedenstad.

"Door de achterstand en discriminatie van vrouwen in het verleden zijn vrouwelijke regisseurs pas vrij recent doorgebroken. Omdat een te vernoemen persoon minimaal tien jaar moet zijn overleden komen zij (nog) niet in aanmerking voor vernoeming. Dit verklaart dat vrouwen op de lijst met voorgestelde namen ontbreken." (raadsvoorstel 29/2018)

geamendeerd
Het ontbreken van vrouwelijke regisseurs heeft ertoe geleid dat raadsvoorstel 29/2018 op 28 maart 2018 is aangehouden. De gemeenteraad heeft op 16 mei 2018 unaniem ingestemd met het geamendeerde raadsvoorstel waarin de naam Frank Caprastraat is vervangen door Nora Ephronstraat.

Zuiderveld²

openbare ruimte ID 0268300000001853 (weg)

wijk 60 Ressen

Raadsbesluit d.d. 28 maart 2018: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 16 mei 2018: Zuiderveld

"De toegangsweg naar de buurt krijgt de naam Zuiderveld. Deze straat zal in de toekomst worden door­getrokken naar het noordelijke deel van de buurt, over gronden die de historische veldnaam Zuider Veld dragen." (raadsvoorstel 29/2018)

Zuiderveld-West

woonplaats Ressen (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (per 1 januari 1997)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 60 Ressen

Zuiderveld-West, 1) niet-vastgestelde benaming van het westelijke deel van de buurt Zuiderveld; – 2) locatieaanduiding rijksmonument* in het oostelijke deel van de buurt Zuiderveld en het noordoostelijke deel van de buurt Grote Boel

Het westelijk deel van de buurt Zuiderveld lag voor het raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 in de wijk Oosterhout. Een 'Terrein met daarin restanten van bewoning uit het Mesolithicum, Neolothicum en IJzertijd' is in 2001 aangewezen als rijksmonument.* In het Rijksmonumentenregister staat de locatienaam: 'Rijksweg A52 te Zuiderveld-West, Nijmegen'.

Zuidrand

Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Nijmegen-Zuid (per 1 januari 2007)

Zuidrand (1985-2006), niet-vastgestelde naam van stadsdeel bestaande uit de wijken Hatertse Hei, Grootstal, Hatert en Brakkenstein

De gemeenteraad heeft voor deze combinatie van wijken met ingang van 1 januari 2007 de naam Nijmegen-Zuid vastgesteld.

Zuilensteinstraat

Raadsbesluit d.d. 20 december 1960: Zuilensteinstraat
Raadsbesluit d.d. 22 juli 1964: intrekking

Zuilenstein, Leersum, kasteel uit de 14e eeuw, in 1945 gebombardeerd en daarna volledig gesloopt; zie www.kasteleninnederland.nl

Zuster Hélènepad (Lent)

openbare ruimte 0268300000001877

woonplaats Lent

wijk 70 Lent

Raadsbesluit d.d. 25 september 2019: Zuster Hélènepad

Zuster Hélène (Margaretha Bernardine Gerdelmann) (Haren, Duitsland 31 oktober 1909 – Boxmeer 10 augustus 1999), trad op 2 februari 1932 in bij de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te Steyl, Limburg. Zij werkte in 1944 en 1945 als kok in klooster Huize St. Joseph te Lent.

"(...) Van september 1944 tot mei 1945 maakte Lent met de rest van de Betuwe deel uit van de frontlinie tussen de geallieerden en de Duitsers die ontstaan was na het mislukken van operatie Market Garden in september 1944. Het gebied tussen de Waal en de Rijn werd omringd door water, nadat de Rijndijk was doorgestoken, en bijna alle vrouwen en kinderen werden geëvacueerd. Daarom stond het toen bekend als het 'manneneiland'.
Ten tijde van het bestaan van het 'manneneiland' bleven tien zusters achter in het klooster om inwoners van Lent en (voornamelijk Engelse) soldaten te verzorgen en op te vangen. Zuster Hélène was de kok van de zogenaamde 'Lentse keuken'.
" (raadsvoorstel d.d. 9 juli 2019)

Zusterstraat

Zwaluwstraat

openbare ruimte ID 0268300000000811

wijk 20 Biezen

Raadsbesluit d.d. 11 november 1976: Zwaluwstraat
ptt post 1991: zwaluwstr

zwaluw (Hirundinidae), familie uit de orde van zangvogels (Passeriformes)

De straat is aangelegd op de plaats van de Nijmeegse Veiling (1950-1975), Marialaan 104.

Zwanengas

Wijk B (1812)

Kiers 1751¹: Swaane gaske
Van Suchtelen 1779: Zwane gas
Nijmegen 1812: Zwanengasch
kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): De Zwane Gast
Wegenlegger 1859: Zwanengas
Adresboek 1892: zwanengas
Nijmegen 1900: Zwanengas
Raadsbesluit d.d. 18 juli 1914: Piersonstraat

"1522: Swaenenstraet
1552: Swanegasch
1722: Zwanegasch
1732: Swanegasch
1754: Zwanegasch
1759: Zwanegas
1763: Swaanegasch
en later Zwanengas.
Deze oude namen waren waarschijnlijk aan een huisteeken ontleend. (...)" (Teunissen 1933)

"Zwanengas : Van de Zijgelbaan tot achter de Wal" (Legger B 1859, nr. 107)

"De 'Swaenenstraat' komt voor het eerst voor in 1522. Pas in 1552 duikt 'Swanegasch' op. De naam is waarschijnlijk ontleend aan een huisteken. Begin deze eeuw is het een van de armoedigste straten in de stad.
De gemeenteraad besluit daarom in 1913 tot een sanering welke in 1914 wordt uitgevoerd. De verbetering van de behuizing is voor een groot deel te danken aan gemeenteraadslid Jan Lodewijk Pierson. De Zwanengas wordt daarom naar hem genoemd en gewijzigd in Piersonstraat." (Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832)

De Zwanengas liep in één rechte lijn van de Zeigelbaan naar de Tweede Walstraat.

In deze gas stond het ouderlijk huis van de dichter Bernard van Meurs (Nijmegen 30 april 1835 – Rotterdam 30 april 1915). Dit huis (Wijk B, nr. 585) stond niet – zoals Barten (1991) beweert – op de plaats van Pierson­straat 35 (bouwjaar 1923), maar ca. 35 meter noordelijker in het verdwenen deel van de Piersonstraat. De achterzijde van het huis en het bijbehorende erf lagen op de plaats van Karrengas 51 (bouwjaar 1986).

Zwanenhoek

pand ID 0268100000083720 (gesloopt)

wijk 32 Zwanenveld

Raadsbesluit d.d. 26 januari 2011: Zwanenhoek

Zwanenhoek (2010-2014), Zwanenveld 4364 Nijmegen, jongerencentrum

B&W besloten op 7 december 2010 het voorstel d.d. 9 november 2010 (raadsvoorstel 163/2010) in te trekken en een gewijzigd voorstel met dezelfde naam aan de raad voor te leggen.

De bouwvergunning voor het pand werd op 4 januari 2010 verleend. In 2014 is het pand gesloopt en zijn de activiteiten van het jongerencentrum ondergebracht bij De Grondel. Het raadsbesluit d.d. 26 januari 2011 is niet ingetrokken. De sloop is op 2 januari 2017 geregisteerd in de BAG.

Zwanenhof

Zwanenpark

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenpark, projectnaam woningbouwproject

De bouw van 450 appartementen op het voormalige terrein van ROC Nijmegen in Zwanenveld moet halverwege 2024 van start gaan en duurt zo'n anderhalf jaar.

Zwanenstraat

openbare ruimte ID 0268300000000812

wijk 41 De Kamp

kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie C (1822): De Nieuw Straat (De Nieuwe Straat)
Wegenlegger 1859: De Nieuwstraat (ook genaamd) de Zwaansche Straat
Adresboek 1892: Neerbosch nieuwstr, Neerbosch zwaansche str
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Zwanenstraat, Oude Zwanenstraat
ptt post 1978: zwanenstr
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007: Zwanenstraat
Raadsbesluit d.d. 19 november 2008: Draaiom (gedeelte)

"De Nieuwstraat (ook genaamd) de Zwaansche Straat : Loopende van de herberg de Zwaan, [Neerbosch] Sectie C No. 287, aan den Weg op Grave, tot aan de Dorpstraat bij No. 241." (Legger B 1859, nr. 22)

"De naam is aan een huisteeken ontleend. Reeds in 1742 werd vermeld het aan den Teersdijk, hoek Oude Zwanenstraat gelegen huis 'waer uithangt de Swaen'. Volgens de topographische kaart droeg deze straat den naam Nieuwestraat. De straat is ook Nieuwstraat genoemd.
Vóór 9 Juli 1924 maakte de Oude Zwanenstraat deel uit van de Zwanenstraat. Zie ook Dukenburgscheweg en Winkelsteegscheweg; deze wegen droegen tot 9 Juli 1924 den naam Nieuwe Zwanenstraat." (Teunissen 1933)

Volgens Derks (1988) is in 1733 voor het eerst met zekerheid sprake van een herberg in Neerbosch met een uithangbord met een zwaan:

"Op zondagavond 8 februari 1733 was een gezelschap bijeen in 'een herberge, alwaar de Swaan uithangt, gelegen aan de Neerbossche Straat, lopende na de Teersdijk, tegens over het hekken van den Dukkenburg'. In het gezelschap werd nogal sterk gedronken en ontstond een ruzie, die buiten voortgezet werd. Voor Jan Ariens uit Malden liep het niet zo goed af. Hij werd namelijk in de 'Dukkenburgse Allee' met houten knuppels geslagen en verwond, waarna hij – om de kans op ontdekking van het misdrijf te verkleinen – op een paard naar de veel stillere Staddijk gebracht werd. Daar werd hij de volgende morgen bij toeval gevonden door twee houthakkers; kort daarop is hij aan zijn verwondingen bezweken." (Derks 1988, p. 92)

De gemeenteraad besloot op 3 oktober 2007 op voorstel van B&W:

"1. Het inmiddels verdwenen gedeelte van de Zwanenstraat, dat in zuidoostelijke richting liep vanaf het nog bestaande gedeelte over circa 700 meter [lees: 70 meter /RE] tot aan het voormalig tracé van de Graafseweg, te onttrekken aan de straatnaamgeving onder gedeeltelijke intrekking van het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 (nr. 5), voor zover het het bedoelde gedeelte van de Zwanenstraat betreft.
2. Het tracé dat in oostelijke richting loopt vanaf het, na onttrekking overgebleven, gedeelte van de Zwanenstraat tot aan de Westkanaaldijk, te betrekken bij de naamgeving van de Zwanenstraat." (raadsvoorstel 188/2007)

Op 19 november 2008 werd dit besluit weer ingetrokken en kreeg het gedeelte tussen Zwanenstraat en Westkanaaldijk de naam Draaiom.

Zwanenveld¹

openbare ruimte ID 0268300000001581 (administratief gebied)

CBS-code BU02680732 (was: BU02680302)
wijk 32

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: Zwanenveld
Besluit B&W d.d. 30 mei 1968: Zwanenveld
Raadsbesluit d.d. 13 mei 1971: Zwanenveld
Raadsbesluit d.d. 4 april 1984: Zwanenveld
Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006: Zwanenveld (per 1 januari 2007)

"Woonwijk in Groot Dukenburg, en zijn naam ontleend aan de Zwanenstraat." (Hendriks 1987)

Zwanenveld, wijk in het stadsdeel Dukenburg met de volgende openbare ruimten:
a. De Geologenstrook, Geologenlaantje, Oude Dukenburgseweg, Spijkerhofplein, Teersdijk (gedeelte), Westkanaaldijk (gedeelte), Zwanenveld;
b. grensstraten (gedeelte): Nieuwe Dukenburgseweg, Steve Bikoplein, Van Schuylenburgweg;
c. niet-vastgestelde namen: Essenlaan, Maas-Waalkanaal, Stadsdeelcentrum Dukenburg, Wilgenlaantje, Zwanenveld 10e t/m 92e straat;
d. idem, verdwenen namen: Zwanenveld 17e straat, Zwanenveld 64e straat

Zwanenveld²

openbare ruimte ID 0268300000000294 (weg)

wijk 32 Zwanenveld

Raadsbesluit d.d. 30 november 1966: kaderstellend
ptt post 1978: zwanenveld

Zwanenveld, alle straten in de wijk Zwanenveld waarvoor geen andere namen zijn vastgesteld (huisnummers 1219 t/m 90126)

Zwanenveld 10e t/m 91e straat staan sinds 22 januari 2009 niet meer in het gemeentelijke Adressenoverzicht. In de BAG is het raadsbesluit d.d. 13 mei 1971 ingeschreven als brondocument (registratiedatum: 09-12-2010).

Zwanenveld 10e straat >

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 11e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 12e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 1219 Nijmegen
Zwanenveld 1262 Nijmegen

Zwanenveld 13e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 14e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 15e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 1501 t/m 1561 Nijmegen
Zwanenveld 1502 t/m 1540 Nijmegen

Zwanenveld 16e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 1601 t/m 1637 Nijmegen
Zwanenveld 1602 t/m 1616 Nijmegen

Zwanenveld 17e straat

wijk 32 Zwanenveld

raadsvoorstel d.d. 20 april 2010 (69/2010): Geologenlaantje
Raadsbesluit d.d. 19 mei 2010: aangehouden
Raadsbesluit d.d 15 september 2010: Geologenlaantje

voetpad in het verlengde van de zogenaamde 64e straat, aan de noordoostzijde van de De Geologenstrook

Zwanenveld 20e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 2001 t/m 2097 Nijmegen
Zwanenveld 2002 t/m 2098 Nijmegen

Zwanenveld 21e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 2100 t/m 2142 Nijmegen
Zwanenveld 2101 t/m 2141 Nijmegen

Zwanenveld 22e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 2201 t/m 2297 Nijmegen
Zwanenveld 2202 t/m 2296 Nijmegen

Zwanenveld 23e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 2301 t/m 2349 Nijmegen
Zwanenveld 2302 t/m 2398 Nijmegen

Zwanenveld 24e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 2401 t/m 2427 Nijmegen
Zwanenveld 2402 t/m 2412 Nijmegen

Zwanenveld 25e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 2501 t/m 2539 Nijmegen
Zwanenveld 2502 t/m 2554 Nijmegen

Zwanenveld 26e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 2601 t/m 2615 Nijmegen
Zwanenveld 2602 t/m 2622 Nijmegen

Zwanenveld 27e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 2701 t/m 2761 Nijmegen
Zwanenveld 2702 t/m 2762 Nijmegen

Zwanenveld 30e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 3001 t/m 3069 Nijmegen
Zwanenveld 3002 t/m 3056 Nijmegen

Zwanenveld 31e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 3101 t/m 3145 Nijmegen
Zwanenveld 3102 t/m 3136 Nijmegen

Zwanenveld 32e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 3201 t/m 3267 Nijmegen
Zwanenveld 3202 Nijmegen

Zwanenveld 33e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 3301 t/m 3325 Nijmegen
Zwanenveld 3302 t/m 3354 Nijmegen

Zwanenveld 34e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 3401 t/m 3455 Nijmegen
Zwanenveld 3402 t/m 3440 Nijmegen

Zwanenveld 35e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 3501 t/m 3533 Nijmegen
Zwanenveld 3502 t/m 3556 Nijmegen

Zwanenveld 36e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 37e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 3701 t/m 3775 Nijmegen
Zwanenveld 3702 t/m 3760 Nijmegen

Zwanenveld 38e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 3801 t/m 3819 Nijmegen
Zwanenveld 3802 t/m 3852 Nijmegen

Zwanenveld 40e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 4001 t/m 4043 Nijmegen
Zwanenveld 4002 t/m 4082 Nijmegen

Zwanenveld 41e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 4102 t/m 4174 Nijmegen

Zwanenveld 42e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 4201 t/m 4223 Nijmegen
Zwanenveld 4202 t/m 4280 Nijmegen

Zwanenveld 43e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 4302 t/m 4362 Nijmegen

Pand ID 0268100000083720 (bouwjaar 2011) met huisnummer 4364 is gesloopt (registratiedatum: 02-01-2017).

Zwanenveld 44e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 4401 t/m 4439 Nijmegen
Zwanenveld 4402 t/m 4448 Nijmegen

Zwanenveld 45e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 4501 t/m 4557 Nijmegen
Zwanenveld 4502 t/m 4560 Nijmegen

Zwanenveld 46e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 4601 t/m 4613 Nijmegen
Zwanenveld 4602 t/m 4658 Nijmegen

Zwanenveld 47e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 4702 t/m 4728 Nijmegen

Zwanenveld 50e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 5001 t/m 5047 Nijmegen

Zwanenveld 51e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 5102 t/m 5156 Nijmegen

Zwanenveld 52e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 5201 t/m 5259 Nijmegen
Zwanenveld 5202 t/m 5256 Nijmegen

Zwanenveld 53e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 5301 t/m 5335 Nijmegen

Zwanenveld 54e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 5401 t/m 5493 Nijmegen
Zwanenveld 5402 t/m 5492 Nijmegen

Zwanenveld 55e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 5501 t/m 5507 Nijmegen
Zwanenveld 5502 t/m 5540 Nijmegen

Zwanenveld 56e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 5601 t/m 5695 Nijmegen
Zwanenveld 5602 t/m 5696 Nijmegen

Zwanenveld 60e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 6002 t/m 6020 Nijmegen
Zwanenveld 6005 t/m 6015 Nijmegen

Zwanenveld 61e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 6101 t/m 6189 Nijmegen
Zwanenveld 6102 t/m 6190 Nijmegen

Zwanenveld 62e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 6201 t/m 6229 Nijmegen
Zwanenveld 6202 t/m 6230 Nijmegen

Zwanenveld 63e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 6301 t/m 6379 Nijmegen
Zwanenveld 6302 t/m 6382 Nijmegen

Zwanenveld 64e straat

wijk 32 Zwanenveld

Raadsbesluit d.d. 19 mei 2010: aangehouden
Raadsbesluit d.d 15 september 2010: Geologenlaantje

voetpad in het verlengde van de zogenaamde 17e straat, aan de noodoostzijde van de De Geologenstrook

Zwanenveld 65e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 6501 t/m 6549 Nijmegen
Zwanenveld 6502 t/m 6550 Nijmegen

Zwanenveld 66e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 6600 t/m 6650 Nijmegen
Zwanenveld 6601 t/m 6669 Nijmegen

Zwanenveld 70e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 7002 t/m 7092 Nijmegen

Zwanenveld 71e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 7101 Nijmegen
Zwanenveld 7102 t/m 7172 Nijmegen

Zwanenveld 72e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 7202 t/m 7250 Nijmegen

Zwanenveld 73e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 7300 t/m 7382 Nijmegen
Zwanenveld 7301 t/m 7355 Nijmegen

Zwanenveld 74e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 7401 t/m 7427 Nijmegen
Zwanenveld 7402 t/m 7424 Nijmegen

Zwanenveld 75e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 7501 t/m 7531 Nijmegen
Zwanenveld 7502 t/m 7540 Nijmegen

Zwanenveld 80e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 8020 t/m 8080 Nijmegen
Zwanenveld 8055 Nijmegen

Zwanenveld 81e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 82e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 8201 t/m 8227 Nijmegen
Zwanenveld 8204 t/m 8212 Nijmegen

Zwanenveld 83e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 8301 t/m 8371 Nijmegen
Zwanenveld 8302 t/m 8370 Nijmegen

Zwanenveld 84e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 8401 t/m 8409 Nijmegen
Zwanenveld 8402 t/m 8418 Nijmegen

Zwanenveld 90e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 9000 t/m 9098 Nijmegen
Zwanenveld 9001 t/m 9099 A Nijmegen
Zwanenveld 90101 t/m 90121 Nijmegen
Zwanenveld 90102 t/m 90126 Nijmegen

De huisnummers in het Winkelcentrum Dukenburg lopen door tot nummer 90126. De adressen Zwanenveld 90101 t/m 90121 Nijmegen (oneven huisnummers) en Zwanenveld 90102 t/m 90126 Nijmegen (even huis­nummers) zijn het gevolg van de uitbreiding van het winkelcentrum aan de noordzijde waarvoor B&W op 30 mei 1994 bouwvergunning hebben verleend.

Zwanenveld 91e straat

wijk 32 Zwanenveld

Zwanenveld 9101 t/m 9193 Nijmegen
Zwanenveld 9102 t/m 9194 Nijmegen

Zwanenveld 92e straat

wijk 32 Zwanenveld

Uit de tekening met nummer 42.412 van de afdeling Publieke Weken en Volkshuisvesting d.d. 17 september 1975 met de wegnummering van het stadsdeelcentrum blijkt dat de nummers 90 en 92 bestemd zijn voor winkels. De niet-vastgestelde straatnummers zijn gelijk aan de eerste twee cijfers van de huisnummers.

Bij de opening van het winkelcentrum op 16 september 1976 hebben alle winkels een nummer dat begint met 90. De huisnummers 9200 t/m 9299 zijn nooit gebruikt.

Zwartepad

wijk 17 Heijendaal

"Sint Anna werd een belangrijk kruis-, verdeel- en door de hoge ligging destijds een oriëntatiepunt. Met de Groenestraat -Zwarte Weg- die vanuit het westen naar het donkere Groenewoud leidde. Hier begon ook het Zwarte Paadje dat nog steeds oostelijk achter de statige huizen van de Sint Anna doorloopt. Dit was een van de routes van de Mooksestraat. (...)" (De Grood 2005, p. 7)

Van het Zwartepad, Zwarte Pad of Zwarte Paadje rest nog slechts een doodlopend pad achter de Albert Schweitzerlaan.

Zwarteweg¹

Teunissen 1933: Zwarteweg
Hendriks 1987: Zwarte weg

Zwarteweg²

openbare ruimte ID 0268300000000392

woonplaats Ressen (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Ressen gemeente Nijmegen (per 1 januari 1997)
woonplaats Nijmegen (per 1 januari 2010)

wijk 60 Ressen

kadastrale gemeente Ressen, Sectie A (1830): Weg van Visveld naar Ressen
Raadsbesluit Bemmel d.d. 19 augustus 1954: Zwarteweg
Besluit B&W d.d. 8 december 2009: formalisering

"12. Zwarteweg.
Vanaf de Noord-grens van het kadastrale perceel gemeente Ressen sectie A, nr. 222 in algemeen Zuidelijke richting tot de Zuid-grens van het kadastrale perceel gemeente Ressen sectie A, nr. 207." (raadsbesluit d.d. 19 augustus 1954)

Op het minuutplan uit 1830 van de kadastrale gemeente Ressen, Sectie A: Ressen (Blad 2), staat bij perceel nr. 207 de naam Ressensche Wal. B&W van Bemmel hebben in 1954 aan de gemeenteraad voorgesteld de reeds van oudsher bestaande benaming te handhaven. Het weggedeelte dat in zuidoostelijke richting liep, is verdwenen.

Zwarteweg (Ressen)

openbare ruimte ID 1705300000000299

woonplaats Ressen (gemeente Bemmel) (historisch)
woonplaats Ressen (gemeente Lingewaard) (per 1 januari 2001)

Zwin

Zypendaalstraat

StatCounter